Charitní pečovatelská služba

Cílovou skupinu sociální služby tvoří osoby starší 18 let se sníženou soběstačností (senioři, chronicky nemocní, lidé se zdravotním postižením) jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
 

Pečovatelská služba terénní

Provozní doba

Služba je poskytována každý den v domácnostech uživatelů od 7.00 do 19.00 hod. včetně víkendů a svátků. Službu poskytujeme na území města Berouna a v okolí do 15 km.

Poskytované činnosti

Základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 Fakultativní činnosti:

  • přeprava uživatele autem  (např. k lékaři, na nákup…)
  • podpora při zachování mobility klienta (jednoduchá cvičení)
  • podpora při seberealizaci klienta (aktivizace, trénování paměti)
  • Cena za 1 hodinu fakultativní péče 230,- Kč

Kontakt

Tel.: 724 216 813, 732 373 196, 313 030 433

e-mail: terennipece@charita-beroun.cz

Adresa: Cajthamlova 169, 266 01 Beroun - Jarov

Vedoucí služby: Marta Altmanová

Další informace

Leták ke stažení služby zde: Pečovatelská služba.pdf