Charitní pečovatelská služba

Charitní pečovatelská služba se stará o osoby starší 18 let se sníženou soběstačností v jejich domácím prostředí (senioři, chronicky nemocní, lidé se zdravotním postižením) jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Službu poskytuje na území města Berouna a v okolí do 15 km.

20200326_114149(0)

Provozní doba

Služba je poskytována každý den v domácnostech uživatelů od 7.00 do 19.00 hod. včetně víkendů a svátků. Službu poskytujeme na území města Berouna a v okolí do 15 km.

Poskytované činnosti

Základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 Fakultativní činnosti:

  • přeprava uživatele autem  (např. k lékaři, na nákup…)
  • podpora při zachování mobility klienta (jednoduchá cvičení)
  • podpora při seberealizaci klienta (aktivizace, trénování paměti)
  • Cena za 1 hodinu fakultativní péče 230,- Kč

Kontakt

Tel.: 724 216 813, 732 373 196, 313 030 433

e-mail: terennipece@charita-beroun.cz

Adresa: Cajthamlova 169, 266 01 Beroun - Jarov

Vedoucí služby: Marta Altmanová

Další informace

Leták ke stažení služby zde: Pečovatelská služba.pdf