Teplá židle

TEPLÁ ŽIDLE

Projekt Teplá židle se v Berouně poprvé rozběhl v roce 2011. Vznikl na podnět pracovníků terénního programu a jedná se o noční krizový provoz určený pro osoby bez přístřeší. Charita Beroun tento projekt provozuje ve spolupráci s městem Beroun, které provoz financuje. Představuje prevenci umrznutí či újmy na zdraví a je spuštěn v období, kdy se hodnoty teploty pohybují mezi -7 až -10°C. Ohrožené osoby tak mohou přečkat noc v teple v prostorách denního centra. Na krizovém provozu spolupracuje i Městská policie Beroun.