Stacionář sv. Anežky České

Posláním služby je poskytovat lidem seniorského věku péči v bezpečném prostředí, směřující k co největší možné míře zachování soběstačnosti a umožnit jim tak, co nejdéle setrvat v jejich přirozeném prostředí. Zároveň tím podporovat i jejich rodiny (pečující osoby).
Služba je poskytována ambulantní formou v přízemí Domu Charity. Zázemí pro uživatele tvoří společenská a relaxační místnost, koupelna a toalety. Kromě vnitřních prostor mají uživatelé možnost využívat přilehlou zahradu. Služba je vhodná zejména pro seniory s poruchami paměti (způsobenými např. Alzheimerovou chorobou). Maximální kapacita služby je 10 osob/den.

Stacionář

Provozní doba:

Denní stacionář je otevřen každý pracovní den od 7.00 do 19.00 hod.

Kontakt:

Tel.: 606 639 627

Tel. denní místnost: 313 030 441

E-mail: sluzbyproseniory@charita-beroun.cz

Adresa: Cajthamlova 169, 266 01 Beroun - Jarov

Vedoucí služby: Lenka Kutinová, DiS.

Sociální pracovnice: Bc. Kamila Paduová

Další informace:

Ceník služby Ceník stacionáře 7_22.pdf

Veřejný závazek ST_veřejný závazek 2022.p