S.A.S.pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Posláním sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením je poskytovat programy a projekty s cílem zabránit sociální izolaci uživatelů služby, co nejdéle jim umožnit plnohodnotný život v jejich přirozeném prostředí a maximálně oddálit dobu, kdy se stanou závislými na pomoci druhých.
 
Služba je poskytována bezplatně a je určena pro seniory a osoby se zdravotním omezením z Berouna a okolí (od 19 let), kteří mají zájem o sociální kontakt či aktivní využití času.
 

Provozní doba:

Služba je poskytována ambulantní formou v:
 
  • prostorách katolické fary v Berouně každé 1. úterý v měsíci od 9:30 do 10:30  a
  • v sále komunitního centra na Tetíně vždy 3. úterý v měsíci od 10 do 11 hodin a 
  • v prostorách Domova s pečovatelskou službou v Králově Dvoře každý sudý čtvrtek od 14:00 do 16:00.

Kontakt:

Tel.: 606 888 938

E-mail: sluzbyproseniory@charita-beroun.cz

Kontaktní adresa: Cajthamlova 169, 266 01 Beroun - Jarov

Vedoucí služby: Lenka Kutinová, DiS.

 

Další informace:

Veřejný závazek SASS veřejný závazek_2022.pdf

Leták služby leták_SAS pro seniory.pdf