Domov sv. Anežky České

Domov sv. Anežky České je zařízení rodinného typu, ve kterém je věnována profesionální péče seniorům, do jejichž rodin vstupují projevy demence, které významně ovlivňují jejich život. Poskytujeme kvalitní komplexní 24 hodinovou péči, která je postavena na zásadách důstojnosti, vlídného přístupu, rodinné atmosféry a zároveň na vysoké odborné úrovni. Uvědomujeme si, jaké hodnoty, přístup a bezpečné zázemí jsou pro nemocného i jeho rodinu důležité, a tomu také přizpůsobujeme nastavení celé služby. Naši pracovníci podporují nejen uživatele služby, ale také jeho rodinu, která je mnohdy vystavena dlouhodobé vyčerpávající péči o svého blízkého. Společnými prožitky vytváříme vlídný domov. Pečujeme a nasloucháme, dáváme a přijímáme.
 
dzr pokoj

 

PROVOZ JE NEPŘETRŽITÝ. KAPACITA DOMOVA JE 11 LŮŽEK. 

Tel.: 606 639 627

E-mail: sluzbyproseniory@charita-beroun.cz

Adresa: Cajthamlova 169, 266 01 Beroun - Jarov

Vedoucí služby: Lenka Kutinová, DiS.