Domov sv. Anežky České

Domov sv. Anežky České je zařízení rodinného typu, ve kterém je věnována profesionální péče seniorům, do jejichž rodin vstupují projevy demence (způsobené např. Alzheimerovou chorobou), které významně ovlivňují jejich život. Poskytuje kvalitní komplexní 24 hodinovou péči, která je postavena na zásadách důstojnosti, vlídného přístupu, rodinné atmosféry a na vysoké odborné úrovni. Zároveň se snažíme zachovat a podporovat rodinné či přátelské vazby uživatelů. Domov se nachází v přízemí Domu Charity v Berouně na Jarově.

DZR zahrada TV Noe

 

PROVOZ JE NEPŘETRŽITÝ. KAPACITA DOMOVA JE 11 LŮŽEK. 

Tel.: 606 639 627

E-mail: sluzbyproseniory@charita-beroun.cz

Adresa: Cajthamlova 169, 266 01 Beroun - Jarov

Vedoucí služby: Lenka Kutinová, DiS.