Poděkování za nákup noclehárenek
24. května 2022 Rurika B

Poděkování za nákup noclehárenek

Děkujeme všem dárcům za nákup noclehárenek, které uživatelé Noclehárny sv. Jakuba využívají od listopadu 2021.       

Na noclehárenky zde zatím přenocovalo 25 uživatelů, z toho  někteří opakovaně. Celkem bylo prozatím předáno 30 noclehárenek.

A jak vůbec NOCLEHÁRENKA pomáhá?

Zde si můžete přečíst jeden z mnoha příběhů.

Paní Janě je kolem 60 let, pobírá invalidní důchod III. stupně ve výši cca 6.000 Kč měsíčně a momentálně spala venku. Na sociální službu noclehárny jí nasměroval Městský úřad a Denní centrum pro osoby bez přístřeší v Berouně. Na Městském úřadě jí vypomohla pracovnice se sepsáním žádosti na Azylový dům sv. Josefa pro ženy v Lochovicích. Mezitím by však byla nucena spát stále venku a tak jí byla nabídnuta možnost využít službu noclehárny. V momentě, kdy potřebovala uhradit nocleh, neměla žádné finanční prostředky a čekala na vyplacení invalidního důchodu, proto se vedení Noclehárny sv. Jakuba rozhodlo paní Janě poskytnout několik Noclehárenek po dobu, než jí bude vyplacen invalidní důchod a vyřízena žádost na ubytování v Azylovém domě v Lochovicích.

Děkujeme, že nám pomáháte!