Terénní program pro osoby bez přístřeší


  • Tel.: 733 741 670
 
Vedoucí služby: Mgr. Soňa Křikavová - vedoucí oblasti pro osoby bez přístřeší, Ina Klanicová, DiS - vedoucí Terénního programu pro osoby bez přístřeší

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí Fakultativní služby:
  • Potravinová pomoc
  • Materiální pomoc

Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Soňa Křikavová - vedoucí oblasti pro osoby bez přístřeší Ina Klanicová, DiS - vedoucí Terénního programu pro osoby bez přístřeší
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

 

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400, 603 333 660

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz