PODPOŘTE NÁS

Terénní program pro osoby bez přístřeší


  • Tel.: 733 741 670
  • terennisluzba566/566charita-beroun.cz
 
Bezručova 928, Beroun 2, 266 01 Vedoucí služby: Mgr. Soňa Křikavová - vedoucí oblasti pro osoby bez přístřeší, Ina Klanicová, DiS - vedoucí Terénního programu pro osoby bez přístřeší

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí Fakultativní služby:
  • Potravinová pomoc
  • Materiální pomoc

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Soňa Křikavová - vedoucí oblasti pro osoby bez přístřeší Ina Klanicová, DiS - vedoucí Terénního programu pro osoby bez přístřeší
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

DMS DOBRAVULE 30
DMS DOBRAVULE 60
DMS DOBRAVULE 90

 Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
Farní charita Beroun obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Děkujeme!

Vše o DMS na www.darcovskasms.cz

zašlete DMS na číslo 87 777

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Farní charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz