PODPOŘTE NÁS

S.A.S. Betlém


  • Tel.: 724 057 670
 
Lochovice 42, Lochovice, 267 23 Vedoucí služby: Bc. Alena Nováková, Dis. - vedoucí oblasti služeb pro rodiny s dětmi a ženy, Klára Pazderová, Dis. - vedoucí S.A.S. Betlém

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Alena Nováková, Dis. - vedoucí oblasti služeb pro rodiny s dětmi a ženy Klára Pazderová, Dis. - vedoucí S.A.S. Betlém
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

DMS DOBRAVULE 30
DMS DOBRAVULE 60
DMS DOBRAVULE 90

 Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
Farní charita Beroun obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Děkujeme!

Vše o DMS na www.darcovskasms.cz

zašlete DMS na číslo 87 777

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Farní charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz