PODPOŘTE NÁS

Denní centrum


  • Tel.: 724 023 832
 
Bezručova 928, 266 01 Beroun, , Plzeňská 1641, Hořovice, 268 01 Vedoucí služby: Mgr. Soňa Křikavová - vedoucí oblasti služeb pro lidi bez domova, Michal Milota - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Soňa Křikavová - vedoucí oblasti služeb pro lidi bez domova Michal Milota - vedoucí zařízení Bc. Blanka Kočeová, DiS. - sociální pracovnice Tereza Preložníková, DiS. - sociální pracovnice
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

DMS DOBRAVULE 30
DMS DOBRAVULE 60
DMS DOBRAVULE 90

 Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
Farní charita Beroun obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Děkujeme!

Vše o DMS na www.darcovskasms.cz

zašlete DMS na číslo 87 777

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Farní charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz