Péče o děti a rodinu

V oblasti sanace rodiny se orientujeme na rodiny sociálně znevýhodněné. Péči obracíme na děti a mládež žijící v těchto rodinách nebo na děti a mládež ohrožené rizikovými způsoby života.

Rodičům a dětem slouží v Lochovicích a v Berouně S.A.S Betlém. V Lochovicích jsme vybudovali a v prosinci roku 2010 otevřeli Azylový dům pro matky/otce s dětmi v tísni s kapacitou 10 lůžek pro dospělé a 20 lůžek pro děti včetně krizového lůžka pro krátkodobý pobyt. V lednu 2016 jsme rozšířili jeho kapacitu o pokoj pro ženy v tísni.

 

Pomoc osobám bez domova

V oblasti zaměřené na osoby bez domova a v krizi si klademe za cíl pomoc a podporu při překonávání obtížné životní situace a při úspěšném začlenění do společnosti a do trhu práce.

Poskytované služby klienti nachází v Azylovém domě sv. Jakuba a na Noclehárně. Od roku 2006 také v Denním centru pro osoby bez přístřeší. Osobám bez přístřeší slouží projekt Sociální rehabilitace a Terénní program pro osoby bez přístřeší. V roce 2016 jsme v Lochovicích otevřeli na adrese stávajícího domu pro rodiny s dětmi také Azylový dům pro ženy

 

Služby pro seniory

Služby pro seniory a zdravotně handicapované umožňují prodloužit jejich pobyt v přirozeném prostředí a zachovat jim kvalitu života navzdory omezením, která přináší stáří nebo onemocnění.

Terénní služby v domácnostech klientů poskytuje od roku 2007 Charitní pečovatelská služba. Stacionář sv. Anežky České nabízí služby pro seniory s poruchami paměti, způsobenými například Alzheimerovou chorobou. Ubytování a péči jim poskytuje Domov se zvláštním režimem.

 

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

 

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400, 603 333 660

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz