DARÁNEK

Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Vedoucí služby: Lenka Kutinová,DiS.

Kde nás najdete:

Seydlovo nám. 24/5, Beroun - centrum, budova fary

Poslání služby

Posláním sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením je poskytovat programy a projekty s cílem zabránit sociální izolaci uživatelů služby, co nejdéle jim umožnit plnohodnotný život v jejich přirozeném prostředí a maximálně oddálit dobu, kdy se stanou závislými na pomoci druhých.

Komu je služba určena

Služba je určena pro seniory a osoby se zdravotním omezením z Berouna a okolí (od 19 let), kteří mají zájem o sociální kontakt či aktivní využití času.

Cíle služby

 1. Zprostředkovat, rozvíjet a upevňovat kontakty uživatelů se společenským prostředím.
 2. Rozvíjet kognitivní schopnosti uživatelů se záměrem napomoci jim co nejdéle setrvat v jejich přirozeném prostředí.
 3. Orientovat uživatele v současném světě a napomáhat jim využít všechny dostupné zdroje informací k uspokojení individuálních potřeb.

Zásady služby

 • Porozumění, úcta a ohleduplnost. 
 • Rovný přístup ke každému člověku, nestrannost. Služba je všem uživatelům poskytována rovnocenně, bez ohledu na rasu, etnický původ a národnost, sociální postavení, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, politickou orientaci či zdravotní postižení.
 • Profesionální partnerský přístup.

Podmínky poskytování sociální služby

Časové a prostorové hranice služby

Služba je poskytována ambulantní formou každé 1. úterý v měsíci od 9:30 do 10:30 v prostorách katolické fary v Berouně a každý sudý čtvrtek od 14:00 do 16:00 ve společenské místnosti DPS Králův Dvůr.

Kapacita služby

Maximální kapacita služby je 15osob / pracovní skupinu.

Poskytované činnosti

Základní činnosti:

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  - zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity
 2. sociálně terapeutické činnosti
  - socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  - pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
  - pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Personální zajištění služby

 • vedoucí služby
 • sociální pracovnice
 • PSS - aktivizační pracovník

Materiální a technické zabezpečení služby

Uživatelé mají vždy k dispozici psací stoly a židle, aktivizační potřeby a další specifické pomůcky dle konkrétního zaměření skupiny. Ve všech využívaných prostorách je k dispozici též adekvátně vybavená kuchyňka a WC.

Financování sociální služby

Služba je financována z prostředků Středočeského kraje. Na jejím poskytování se také finančně podílí město Beroun a Králův Dvůr.

Kontakty

29.8. od 19:30 pořádá Charita Beroun v Letním kině koncert Slunovratu a promítání pohádky Čertí Brko

29.8. od 19:30 pořádá Charita Beroun v Letním kině koncert Slunovratu a promítání pohádky Čertí Brko

29.8.2020 pořádá Charita Beroun v Letním kině Beroun od 19:30 pod záštitou Města Beroun akci SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME věnovanou všem, kdo na jaře tohoto roku spojili v Berouně a v okolí síly v úsilí pomoci seniorům a dalším zranitelným osobám zůstat mimo ohrožení virem Covid-19. Děkovat budeme dobrovolníkům, nadacím, firmám a osobnostem, které Charitu a Beroun v náročných jarních dnech"podrželi". K tomu zahraje od folková skupina Slunovrat a od 20.30 se podíváme na pohádku Čertí brko.

Vstupné jednotlivci:100,- Kč, vstupné rodinné (2 dospělí a děti):200,- Kč, předprodej v MIC Beroun, vstupenky možno objednat i na marketa.petrickova@charita-beroun.cz.

 

 

 

Staňte se dobrovolníky, senioři na Berounsku potřebují naši pomoc

 Charita Beroun se jako partner měst Beroun a Králův Dvůr zapojila do pomoci seniorům a dalším potřebným lidem ohroženým pandemií Covid-19. Nejvíce zapotřebí jsou v tuto chvíli dobrovolníci, kteří pomohou s nákupy a donáškou jídla a léků pro seniory na Berounsku. Máte-li zájem o více informací a chcete se zapojit, prosím, kontaktujte nás od 8.00 do 16.00 na tel. 313 030 400.

Děkujeme

Kde potkáte tříkrálové koledníky?

Kde potkáte tříkrálové koledníky?

Od 1. do 14. ledna 2018 můžete v Berouně a okolí potkat skupinky králů v kostýmech i bez, děti i dospělé. V našem regionu začne sbírka v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Počaplech, po novoroční mši v neděli 1. ledna. V článku se dozvíte další místa kde se bude koledovat. Na viděnou!

Sháníme kolegyni

Sháníme kolegyni

Rádi bychom přijali nové zaměstnance. Znáte někoho s chutí a energií, kdo by rád pracoval v sociálních službách a staral se o rodiny, které mají obtíže s penězi, s prací, ve vztahu? Rozklikněte prosím nadpis článku a čtěte dál.

Vánoční dekorace Šicí dílny k prodeji

Vánoční dekorace Šicí dílny k prodeji

Naše šikovné paní ze Šicí dílny mají našité panenky - andělíčky s vánočním kořením v bříšku, ozdoby na stromeček, taštičky a spoustu chňapek s vánoční tématikou. Nakoupit můžete přímo v dílně anebo na vánočních trzích, kterých se účastníme:

Berounská Noc venku se Sašou Uhlovou

Ve čtvrtek 23.11. nasměrují návštěvníci sálu Gymnázia J.Barranda počtvrté pozornost k lidem na okraji společnosti. Prodiskutovat sociální témata přijede Saša Uhlová, novinářka, o jejíž reportážích z prostředí nejhůře placených zaměstnání, se mluví jako o české žurnalistické události roku. V průběhu večera vystoupí také divadelní soubor DivaDno, ve kterém účinkují lidé bez domova.

Potravinová sbírka

Potravinová sbírka

V sobotu 11. 11. se konal 5. ročník Národní potravinové sbírky. V Berouně v Penny Marketu jsme žádali o dar potravin a drogistického zboží již počtvrté a nově jsme se zapojili v prodejnách Billa v Berouně a v Hořovicích. Celkem jste nám darovali úžasných 1663 kg pomoci, kterou distribuujeme lidem v nouzi.

 

Výroční zpráva Farní charity Beroun 2016

Výroční zpráva Farní charity Beroun 2016

Kolika klientům Farní charita Beroun pomohla v roce 2016? Kolika lidem jsme dali práci, ale i kolik všechno kolem stálo? Významné události, novinky loňska, spousta fotografií a jiné nezbytnosti ..čtěte ve výroční zprávě FCHB za rok 2016 zde

V Berouně se replyšuje

V Berouně se replyšuje

Zaznamenali jste reklamu s VVrkou a LEOPRDem? V reklamě na perlivý nápoj už není pes fofolák, ale sympatické duo zvláštních plyšáků. A věděli jste kde se replyšuje a že Replyšovna z reklamy je vlastně Šicí dílna Farní charity Beroun? Nyní práci šikovných, dlouhodobě nezaměstnaných žen z dílny, ocení 5 tisíc majitelů zreplyšovaných zvířátek. 

Vydařené trhy. Děkujeme za podporu!

Vydařené trhy. Děkujeme za podporu!

Beroun se o víkendu opět zaplnil návštěvníky z širokého okolí a my jsme na oba dny Hrnčířských trhů tradičně připravili benefiční točení na kruhu. Do pokladničky jste našemu hrnčíři Jakubovi vložili 3 817 Kč. Dalších úžasných 26 587 Kč získala Šicí dílna prodejem chňapek, taštiček, ubrusů a nejrůznějších zvířátek. Také děkujeme panu Mrázovi, který nám poskytl dar ve výši 1 500 Kč a především panu Izbickému za možnost prezentace Farní charity Beroun.

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

 

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400, 603 333 660

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz