Stavba kapličky v plném proudu

Stavba kapličky v plném proudu

Farní charita Beroun zvítězila v počinu Era pomáhá regionům s projektem: Venkovní kaple – intimní místo tichosti a klidu. Venkovní "kaplička" na zahradě Domova pro seniory s Alzheimerovou chorobou bude sloužit k odpočinku a k pomoci udržovat duchovní život seniorů, na který byli zvyklí. Prostory budou také sloužit k důstojnému rozloučení v případě úmrtí klientů.

Farní charita Beroun s vybranou částkou 69 579 Kč a s příspěvkem od ERY získala na vybudování kapličky celkem 119 579 Kč. Poděkování patří všem, kteří poukázali částku na sbírkový účet anebo darovali hotovost do kasičky umístěné na přelomu roku v kostele sv. Jakuba v Berouně. Velký dík patří i zaměstnancům charity, jelikož finanční příspěvek na kapličku daroval každý z nich.

Sen se stává skutečností a již za necelý měsíc bude místo ticha slavnostně otevřeno. Dnes je jasné, že postavit stavbu naší vize by nebylo možné bez pana architekta Josefa Smyčky. Dobrovolnicky nám nabídl architektonickou studii, dokumentaci a výkresy nutné k provedení stavby včetně autorského dozoru při výstavbě. Když s tímto nápadem přišel, věřím, že netušil, že navíc při vlastní stavbě jako dobrovolník stráví v montérkách několik pracovních dní a celých víkendů :-)

Ráda bych také poděkovala zaměstnancům firmy SAP, kteří nám přišli (jako každý rok) tentokrát nadobyčejně vhod pomoci právě minulý týden.

Kaplička se rýsuje a nemůžeme se dočkat jejího slavnostního otevření 1. listopadu 2016, v den pátého výročí otevření našeho specializovaného zařízení pro osoby s Alzheimerovou nemocí. Nově postavené místo ticha požehná biskupský vikář pro diakonii a prezident ADCH Praha, P. Stanisław Góra a administrátor ŘKF Beroun, P. Mgr. Ing. Petr Bouška. 

Za tým Farní charity Beroun
Jitka Papežová

 

původní stav - místo kapličky kůlna na nářadítakhle to začalo..stavba kaple Farní charita Berounstavba kaple Farní charita Berounstavba kaple Farní charita Berounstavba kaple Farní charita Berounpan architekt při práci :-)stavba kaple Farní charita Berounjeden ze zaměstnanců firmy SAP - dnes dobrovolník..a vizualizace na závěr

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

 

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400, 603 333 660

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz