DARÁNEK

Pravidla pro návštěvy v Domově sv. Anežky České

Od soboty 5. 12. 2020 je opět možné chodit na návštěvy za seniory do Domova sv. Anežky České. O podmínkách konání návštěv viz prosím dále.

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY

Návštěvy jsou umožněny osobám, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osobám, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

Osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

Dalšími režimovými opatřeními poskytovatele se rozumí:

  • návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě osoby na jednoho uživatele ve stejném čase
  • návštěva může trvat maximálně 1 hodinu, a to z důvodu umožnění návštěv ostatním klientům
  • návštěvy jsou možné pouze po telefonickém objednání konkrétního času
  • návštěvní hodiny jsou v časech 14:00 – 15:00 nebo 15:00 – 16:00
  • každá navštěvující osoba ještě před vstupem vyplní dotazník o bezinfekčnosti
  • navštěvující osobě musí být při vstupu změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0°C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána i přes prokázání negativního RT-PCR vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2.

Z kapacitních důvodů nejsme schopni testy provádět u nás v zařízení, každá návštěva je povinna si PCR vyšetření nebo POC test sama zajistit.

Na návštěvy se prosím objednávejte výhradně u sociální pracovnice, popř. v její nepřítomnosti u vedoucí služby.  Žádný jiný zaměstnanec domova není kompetentní s Vámi konkrétní čas domluvit.

Kontakt pro objednávání návštěv:

Šarlota Pokorná – sociální pracovnice

Tel.: 739 316 968

e-mail: socialni.stacionar@charita-beroun.cz

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

 

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400, 603 333 660

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz