PODPOŘTE NÁS

Stacionář sv. Anežky České pro seniory - denní

Poslání služby

Posláním služby je umožnit lidem seniorského věku z Berouna a okolí celodenní péči, pobyt mezi vrstevníky a aktivní trávení času. Snažíme se podporovat a pomoci seniorům v co největší možné míře zachovat jejich soběstačnost, psychické i fyzické schopnosti a předcházet jejich sociálnímu vyloučení, podporovat jejich rodiny a oddálit ústavní péči.

Komu je služba určena

Služba je určena pro seniory od 60 let z Berouna a okolí, kteří mají zájem o sociální kontakt, aktivní využití času, nebo kteří z důvodu vysokého věku či zdravotního stavu potřebují dopomoc se sebeobsluhou. Služba je vhodná zejména pro seniory s poruchami paměti (způsobenými např. Alzheimerovou chorobou).

Kapacita denního stacionáře je 10 osob.

Provozní doba

Denní stacionář je otevřen každý pracovní den od 7.00 do 19.00 hod. 

Financování služby

Služba je financována z prostředků Středočeského kraje. Na jejím poskytování se také finančně podílí město Beroun.

Díky finanční podpoře Nadace Komerční banky a.s. - Jistota realizujeme od června 2016 projekt mezigeneračního setkávání a edukace dětí ze základních škol. Díky této podpoře také pořádáme setkávání pro seniorskou veřejnost - trénování paměti, která slouží jako prevence ztrát paměti. Pravidelná bystření paměti jsou jednou z aktivit, kterými chceme edukovat veřejnost. Kurzy jsou pro všechny zájemce zdarma. Přehled termínů je aktualizován zde http://beroun.charita.cz/akce/.


 

Ceníky služeb ι Kontakty ι Program stacionáře / Veřejný závazek /   Fotogalerie zařízení Charity Beroun

Nové značení u Domu Charity

Nové značení u Domu Charity

Rodinní příslušníci klientů Stacionáře sv. Anežky České, stejně tak pracovníci Farní charity přivážející seniory mají nově vyznačená parkovací místa před Domem Charity. Za nové vodorovné značení, stejně tak dopravní značku upozorňující na vyhrazené parkování bychom tímto chtěli velice poděkovat panu místostarostovi města, panu Františku Ečerovi a Mgr. Miroslavu Jerlingovi, vedoucímu odboru dopravy.  

Přihlásili jsme se k Národnímu týdnu trénování paměti

Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging, která je specializovaná na trénování paměti pro seniory vyhlásila týden 12. – 18. 3. 2012 Národním týdnem trénování paměti v rámci celosvětové akce „Týden uvědomění si mozku“ (Brain Awareness Week), který od roku 1996 pořádá organizace Dana Alliance for the Brain (www.dana.org).

Stědrovečerní hostina

Stědrovečerní hostina

V průběhu minulého týdne se v jednotlivých střediscích Farní charity Beroun konala slavnostní posezení s klienty. Naší cílovou skupinou jsou především lidé, kteří bohužel nemají zázemí vlastního domova. Naši zaměstanci tak spolu s nimi připravili stědrovečerní stoly pro všechny obyvatele Azylového domu pro matky/otce s dětmi v tísni v Lochovicích, Stacionáře sv. Anežky České pro seniory a Azylového domu sv. Jakuba pro muže v Berouně - oslavu vánočních svátků, které se tradičně účastní i ředitelka FCH, paní JUDr. Jana Civínová.

Dobrovolné vstupné z Eldoráda udělá radost seniorům

Dobrovolné vstupné z Eldoráda udělá radost seniorům

Restaurace Eldorádo na Jarově, která ve svém příjemném nekuřáckém prostředí pořádá pravidelné hudební produkce převážně v country stylu přišla s velice milou nabídkou. V pátek 9. 12. 2011 se uskutečnil hudební večer se skupinou Tuláci, Blue time a dalšími hosty a vybrané dobrovolné vstupné pořadatelé věnovali na projekty Farní charity Beroun. Děkujeme tak především panu Petru Šamanovi, který akci vymyslel a zorganizoval a po tanečním večeru předal Farní charitě částku 1 000,- Kč. Díky tomuto příspěvku zakoupíme Sadu pro kognitivní trénink - cvičení na podporu mozku od České Alzheimerovské společnosti pro seniory našeho Stacionáře sv. Anežky České, který sídlí právě na Jarově. Děkujeme!

Budeme se stěhovat!

Budeme se stěhovat!

Možná jste si všimli, že kolem bývalé prodejny nábytku Jamall při cestě ze Zavadilky na Jarov je poslední týdny rušno. Objekt v Cajthamlově ulici jsme získali do dlouhodobého pronájmu a již od poloviny července probíhají rekonstrukce vnitřních prostor tak, aby vyhovoval požadavkům pro poskytování sociálních služeb.

Klienti Stacionáře sv. Anežky si prohlédli berounskou radnici

Klienti Stacionáře sv. Anežky si prohlédli berounskou radnici

Na prohlídku berounské radnice se ve středu 14. září vydali našeho klienti ze Stacionáře sv. Anežky v doprovodu asistentek volnočasových aktivit pro seniory. Na radnici je přijal místostarosta František Ečer, který se pro odpoledne stal rovněž jejich průvodcem.

Benefiční víkend pro Stacionář

V rámci XV. hrnčířských a řemeslných trhů v Berouně proběhlo o víkendu tradiční Benefiční točení na hrnčířském trhu. Pod odborným vedením lektora si malí i dospělí návštěvníci trhů vytvořili vlastní hliněný výrobek, který si, krom nezapomenutelného zážitku a pomoci dobré věci, po zaschnutí odnášeli domů.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

DMS DOBRAVULE 30
DMS DOBRAVULE 60
DMS DOBRAVULE 90

 Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
Farní charita Beroun obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Děkujeme!

Vše o DMS na www.darcovskasms.cz

zašlete DMS na číslo 87 777

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Farní charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz