Lidé Dobré vůle: Marta Altmanová, vedoucí terénní pečovatelské služby

Lidé Dobré vůle: Marta Altmanová, vedoucí terénní pečovatelské služby

"Co může být pro seniora krásnějšího, než když přijdou děti nebo vnoučata a zeptají se: babičko, jsme tady, jak ses měla celý den, co potřebuješ?"

 

 

Občané Berouna a okolí znají Charitu Beroun také díky nezaměnitelným bílým autům s logem Charity. Málokdo ale úplně přesně ví, čemu slouží. Kam a za kým se s auty jezdí?

Naše terénní pečovatelská služba začala provozovat svoji činnost v roce 2004, v roce 2007 odlehčovací služba a v roce 2008 služba osobní asistence. Jejich cílem je nabídnout pomoc seniorům a občanům se zdravotním postižením, kteří již s obtížemi zvládají svoje denní potřeby nebo jsou upoutáni na lůžko. Naše služba tak umožňuje seniorům prodloužit pobyt v jejich domovech, pomoci rodině nebo přátelům v péči, a oddálit tak nutnost ústavní péče.

Od roku 2016 jezdí naše pečovatelky služebními vozy do domácností našich klientů na území města Berouna a v okolí. Pomáhají například s osobní hygienou, podáváním jídla a pití, nákupem, běžným úklidem, odvozem a doprovodem k lékaři, s vyřízením osobních záležitostí apod. Jezdíme pomáhat převážně do rodin, ale našimi klienty jsou i lidé, kteří rodinu nebo přátele nemají.

V čem a jak charitní pečovatelky nejvíce pomáhají? V čem pomoci nemohou?

Kromě běžných pečovatelských úkonů se pečovatelky zajímají také o duši klienta, o to, jaké má radosti, i co ho trápí a snaží se o jeho povzbuzení a úsměv na tváři. V mnoha případech jsou za celý den jedinou osobou, kterou náš klient vidí.

Také se snažíme poradit rodině, jak svému blízkému účinně pomoci, jaké jsou možnosti použití kompenzačních pomůcek, které také zapůjčujeme.

Určitě pečovatelky nemohou pomoci se zdravotními úkony, které jsou v kompetenci zdravotních sester a také nemohou narovnat napjaté vztahy v rodině.

Dá se tedy říct, že pomáháte rodině, aby zůstala pospolu?

Samozřejmě. Téměř každý senior nebo zdravotně postižený chce zůstat doma nebo se svými nejbližšími co nejdéle. Pomáháme jednak sladit profesní a rodinný život dětí i vnoučat, jednak je to příklad pro mladou generaci, která má vzor ve svých rodičích a jednou, pokud to bude nutné, jim bude přirozené se zase postarat o svoje rodiče. To je taková krásná přirozená štafeta.

A co může být pro seniora krásnějšího, než když přijdou děti, vnoučata z práce nebo ze školy a zeptají se dědečku, babičko, jsme tady, jak ses měl/a celý den, co potřebuješ?

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

DMS DOBRAVULE 30
DMS DOBRAVULE 60
DMS DOBRAVULE 90

 Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
Farní charita Beroun obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Děkujeme!

Vše o DMS na www.darcovskasms.cz

zašlete DMS na číslo 87 777

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Farní charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz