Terénní program pro osoby bez přístřeší

Žijete ,,na ulici", nebo hrozí, že byste se na ni mohli ocitnout?

Vedoucí služby: Ina Klanicová,DiS.

Poslání služby

Posláním služby  je vyhledávání osob bez domova nebo osob bezdomovectvím ohrožených a poskytování služeb těmto osobám v jejich přirozeném prostředí. Součástí poslání je rovněž minimalizace rizik spojených se způsobem života uživatelů služby jak pro jednotlivce, tak pro společnost.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří osoby bez přístřeší, v krizi, žijící v sociálně vyloučených komunitách a osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Cíle služby

Obecným cílem služby je minimalizace rizik spojených s bezdomovectvím.

Konkrétními cíli Terénního programu Farní charity Beroun jsou:

 • Informovaný uživatel služby.
 • Uživatel má zabezpečené základní životní potřeby.
 • Uživatel řeší svůj zdravotní stav.
 • Uživatel spolupracuje s úřady
 • Uživatel má navázané sociální vztahy.

Zásady služby

 • Zásadním principem pracovníků služby je respekt k osobnosti a situaci uživatelů, s čímž souvisí důraz na lidskou důstojnost.
 • Dobrovolnost a možnost volby.
 • Bezplatnost služby.
 • Podpora samostatnosti uživatele.

 

terénní práce v Kladně

 

Podmínky poskytování sociální služby

Podmínkou poskytnutí služby je absence nevhodného a agresivního chování uživatele.

Časové a prostorové hranice služby

 • Služba Terénního programu je uživatelům k dispozici každý všední den a to zpravidla od 8.00 do 16.00. Jednou měsíčně probíhá ranní nebo noční terén. Při ranním terénu je pracovní doba od 6.00 do 14.00 a v případě nočního terénu je pracovní doba od 8.00 do 12.00 a od 18.00 do 22.00.
 • Sociální služba má stanoven stabilní týdenní plán, podle kterého poskytuje terénní práci v daných regionech: pondělí, středa, čtvrtek – Beroun a okolí, úterý, pátek – Hořovice a okolí.
 • V případě potřeby nebo mimořádné situace je možné plán změnit.

Kapacita služby

Maximální denní kapacita služby: 20 kontaktů a 5 intervencí.

Poskytované služby

 • Základní sociální poradenství.
 • Pomoc při hledání noclehu a ubytování.
 • Pomoc při jednání s úřady včetně doprovodu.
 • Pomoc při hledání práce a brigád.
 • Pomoc s vyhledáním lékaře včetně doprovodu.
 • Pomoc při obnovení a udržení kontaktu s rodinou, či jinou blízkou osobou.
 • Poskytnutí potravin, drogerie.
 • Poskytnutí základní materiální pomoci: např. přikrývky, spacáku, ošacení.

Personální zajištění služby

 • vedoucí a zároveň sociální pracovník služby
 • sociální asistenti

Službu zaštiťuje vedoucí oblasti pro osoby bez přístřeší.

Materiální a technické zabezpečení služby

 • Těžištěm služby je práce v terénu. Služba má k dispozici služební automobil, který je pravidelně využíván. Zázemí služby – pro personál slouží kancelář, sociální zařízení a kuchyňka v Komunitním centru města Beroun. Tento objekt je částečně bezbariérový a pro uživatele je dostupný pěšky, autobusem i vlakem. V kanceláři je umístěn sklad ošacení a potravin, tři kancelářské stoly vybavené počítači s internetem a jednou tiskárnou a jeden konzultační stůl.

 • Pracovníci mají dále k dispozici 2 služební telefony a tablet s mobilními daty.

Financování Terénního programu pro osoby bez přístřeší

Služba je financována z prostředků Středočeského kraje. Na jejím poskytování se také finančně podílí města Beroun a Hořovice.

Příklady ze života klientů

Uvedené příklady dokládají, že Terénní program pro osoby bez přístřeší je efektivní službou; je nezastupitelný, doplňuje, nikoliv konkuruje ostatním nástrojům pomoci osobám bez přístřeší. Příklady práce s klienty/příběhy 

Kontakty Veřejný závazek

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

Charita Beroun hledá SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA na pozici "vedoucí terénního programu pro osoby bez přístřeší". Splňujete potřebné vzdělání, máte odbornou způsobilost? Nebojíte se nových výzev či máte již zkušenosti s prací v terénu?
 
Požadujeme:
- znalost zákona č.108/2006 Sb. a legislativy související s poskytováním sociálních služeb
- schopnost vedení malého týmu
- řidičské oprávnění sk. B,
- zodpovědnost
- empatii
- komunikativnost
 
Nabízíme:
- práci na 1,0 úvazku
- plat 24 000 Kč měsíčně + osobní ohodnocení + příplatek za vedení
- 5 týdnů dovolené, sick-days
- možnost dalšího vzdělávání
- malý a přátelský pracovní kolektiv, práci, která dává smysl
- stabilitu velké organizace.
 
Pro více informací kontaktujte Mgr. Soňu Křikavovou na tel.: 724 310 939.
Své životopisy spolu s motivačním dopisem zasílejte na e-mail sona.krikavova@charita-beroun.cz

Soňa Křikavová: Přibývá seniorů na ulici bez naděje na pomoc

Soňa Křikavová: Přibývá seniorů na ulici bez naděje na pomoc

Pokaždé, když se zaměstnanci našich služeb pro osoby bez přístřeší s případem seniora bez přístřeší, navíc obvykle se zdravotními problémy, setkají, je pro ně řešení takové situace velice náročné a to především po psychické stránce.

Hledáme brigádníky pro projekt Teplá židle

Hledáme asistenty pro noční provoz denního centra pro osoby bez přístřeší.

Kde potkáte tříkrálové koledníky?

Kde potkáte tříkrálové koledníky?

Od 1. do 14. ledna 2018 můžete v Berouně a okolí potkat skupinky králů v kostýmech i bez, děti i dospělé. V našem regionu začne sbírka v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Počaplech, po novoroční mši v neděli 1. ledna. V článku se dozvíte další místa kde se bude koledovat. Na viděnou!

Sháníme kolegyni

Sháníme kolegyni

Rádi bychom přijali nové zaměstnance. Znáte někoho s chutí a energií, kdo by rád pracoval v sociálních službách a staral se o rodiny, které mají obtíže s penězi, s prací, ve vztahu? Rozklikněte prosím nadpis článku a čtěte dál.

Vánoční dekorace Šicí dílny k prodeji

Vánoční dekorace Šicí dílny k prodeji

Naše šikovné paní ze Šicí dílny mají našité panenky - andělíčky s vánočním kořením v bříšku, ozdoby na stromeček, taštičky a spoustu chňapek s vánoční tématikou. Nakoupit můžete přímo v dílně anebo na vánočních trzích, kterých se účastníme:

Berounská Noc venku se Sašou Uhlovou

Ve čtvrtek 23.11. nasměrují návštěvníci sálu Gymnázia J.Barranda počtvrté pozornost k lidem na okraji společnosti. Prodiskutovat sociální témata přijede Saša Uhlová, novinářka, o jejíž reportážích z prostředí nejhůře placených zaměstnání, se mluví jako o české žurnalistické události roku. V průběhu večera vystoupí také divadelní soubor DivaDno, ve kterém účinkují lidé bez domova.

Potravinová sbírka

Potravinová sbírka

V sobotu 11. 11. se konal 5. ročník Národní potravinové sbírky. V Berouně v Penny Marketu jsme žádali o dar potravin a drogistického zboží již počtvrté a nově jsme se zapojili v prodejnách Billa v Berouně a v Hořovicích. Celkem jste nám darovali úžasných 1663 kg pomoci, kterou distribuujeme lidem v nouzi.

 

Výroční zpráva Farní charity Beroun 2016

Výroční zpráva Farní charity Beroun 2016

Kolika klientům Farní charita Beroun pomohla v roce 2016? Kolika lidem jsme dali práci, ale i kolik všechno kolem stálo? Významné události, novinky loňska, spousta fotografií a jiné nezbytnosti ..čtěte ve výroční zprávě FCHB za rok 2016 zde

V Berouně se replyšuje

V Berouně se replyšuje

Zaznamenali jste reklamu s VVrkou a LEOPRDem? V reklamě na perlivý nápoj už není pes fofolák, ale sympatické duo zvláštních plyšáků. A věděli jste kde se replyšuje a že Replyšovna z reklamy je vlastně Šicí dílna Farní charity Beroun? Nyní práci šikovných, dlouhodobě nezaměstnaných žen z dílny, ocení 5 tisíc majitelů zreplyšovaných zvířátek. 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

 

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400, 603 333 660

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz