Beroun spouští Teplou židli pro bezdomovce

Beroun spouští Teplou židli pro bezdomovce

Farní charita Beroun ve spolupráci s Městem Beroun zahájila krizový noční provoz – Projekt Teplá židle. Dovoluje lidem bez přístřeší zdarma přečkat mrazivou noc ve vytopené místnosti se sociálním zázemím. Byla spuštěna 19. 1. v buňce na dvoře azylového domu sv. Jakuba, od 21. 1. v Denním centru pro osoby bez přístřeší.

I při důsledné přípravě se jedná jen o provizorní a přechodné opatření. Problematiku bezdomovectví na území města Berouna a okolí se Farní charita Beroun snaží uchopit systémově. Před každou zimou terénní pracovníci řeší individuálně s klienty jejich bydlení. Cílem je umístit je například na ubytovny. Pro ty, kteří skutečně spí venku, zajišťuje pracovník alespoň oblečení a vybavení na spaní. Dále se snaží potkávat lidi se zdravotním problémem nebo starší osoby a zkouší je motivovat, aby využívali služby Denního centra, kde mohou každý den od 8 do 15.30 hodin nalézt zázemí. Vzhledem k silným mrazům vedení charity od neděle 17. 1. přistoupilo k úpravě provozní doby na Noclehárně, kterou pro jednorázové přespání otevírá místo v 18 hodin již od 16 hodin. Při mrazech na provoz Denního centra navazuje právě Teplá židle, která je otevřena od 18.00 do 06.00 hodin.

Před vánocemi jsme vyhlásili sbírku zimního ošacení, ale terénní pracovníci by potřebovali další vybavení. Urgentní nedostatek máme přikrývek (dek i spacáků), pánských zimních bund a obuvi. Pokud doma najdete věci, které jste ochotni darovat, přineste nám je prosím do Denního centra. Veškerá materiální pomoc bude ihned distribuována klientům.“

Jitka Papežová, tel. 776773442
vedoucí komunikačního a IT úseku FCH Beroun

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

 

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400, 603 333 660

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz