Tříkrálová sbírka 2016 začala

Tříkrálová sbírka 2016 začala

Letošní Tříkrálová sbírka, kterou v naší zemi již šestnáct let pořádá Charita ČR, začala na Berounsku při nedělní mši v počápelském kostele. První pokladnička se zaplnila dary, které budou určeny na školní pomůcky a aktivity pro děti ze sociálně slabých rodin a na opravu herních prvků na hřišti azylového domu v Lochovicích. Další pomocí bude oprava vodovodní přípojky pro nemocného, nízkopříjmového seniora, pana K.

Výši vykoledované částky zveřejní místní pořadatel, Farní charita Beroun, po rozpečetění všech sedmnácti pokladniček na Městském úřadě v Berouně 14. ledna.

Berounské koledování zahájí skauti střediska Radost a Naděje – Oceloti, kteří budou po centru Berouna chodit v úterý 5. 1. od 17 do 19 hodin. Ve středu 6.1., čili přímo na Tři krále budete moci děti v kostýmech potkat v okolí berounského Penny marketu na Třídě Míru a na Husově náměstí od 9.00 do 12 hodin a znovu od 15.30 do 17 hodin. Ve středu po 16 hodině také vyrazí do okolí berounského náměstí během své schůzky tentokrát dívčí skautský oddíl a od 17 do 19 hodin můžete na další koledníky narazit v Suchomastech. Tato skupinka se k tříkrálovému koledování Charity ČR přidává úplně poprvé. Ve čtvrtek a pátek dopoledne vyjdou s písničkou na berounské náměstí a do okolních uliček děti z Katolické mateřské školy. Maličtí koledníci měli vloni ohromný úspěch a všem kolemjdoucím jejich rozzářené oči přinesly dobrou náladu. Ve čtvrtek v podvečer se budeme moci setkat ještě s jednou skupinou skautek a pracovní týden v pátek zakončí koledování na Tetíně. V 16 hodin zde průvod vyrazí od základní školy, bude pokračovat ulicí Na Parkáně a Hradní, přes náves do Župní, zpátky do ulice Pod Ajskou a končí před tetínskou vinotékou. Průběžně až do ukončení sbírky 10. 1. můžete zastihnout dobrovolníka Farní charity Beroun, pana Jambora, s tříkrálovou pokladničkou, který na sebe vzal zodpovědnost koledování v ulicích Berouna.

V sobotu se od 9.30 do 12 hodin na koledníky mohou těšit na Zavadilce a odpoledne na Tmani, Louníně a v Koněprusích. V Lochovicích vyrazí po obci a okolí také dvě skupinky koledníků. Jedni pěší z azylového domu pro matky s dětmi v tísni a druzí tradičně na koních z lochovického statku rodiny Mašků. Ti plánují jít jak pokaždé přes Netolice do Obory a patrně vyrazí koledovat i v neděli.

Závěrečným počinem letošního koledování bude Tříkrálový koncert pěveckého sboru Comodo v kostele sv. Václava v Loděnicích. Tříkrálová kasička bude umístěna u vstupu do kostela.

Děkujeme všem, kteří nám na ulicích půjdou naproti či otevřou své dveře, zazpívají si s námi a podělí o radost. Obrovský díky také samozřejmě patří všem koledníkům!!!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

 

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400, 603 333 660

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz