Přednáška o genderu přilákala desítky osob

V pondělí 20. 1. 2014 pořádala FCH Beroun na půdě farnosti přednášku „Genderově nesmýšlím, budou mne kamenovat?“ Přednášela Mgr. Jana Jamborová, která od roku 2005 pracuje jako generální tajemnice evropské asociace ženských organizací New W omen for Europe - NWFE se sídlem v Bruselu.
Více o přednášce se dozvíte po rozkliku nadpisu.

přednáška o genderu - FCH Berounpřednáška o genderu - FCH Berounpřednáška o genderu - FCH Beroun

 

Pokud jste si také mysleli, že smýšlet genderově znamená snažit se o rovnoprávnost žen a mužů, pak jste na přednášce zjistili, že už to bohužel není úplně pravdou. Krom rovnoprávnosti pohlaví co se týče pracovních příležitostí se genderová teorie pomalu ale jistě mění v ideologii rovných příležitostí LGBTI.
Pokud jste tuto zkratku ještě neslyšeli, jde o lobby lesbických, gay, bisexuálních, transgenderových a intersexuálních menšin ve smyslu odstranění „stereotypů ve společnosti".

Gender je chápán jako sociální konstrukt: Kultura a společnost působí rozdílně na muže a ženy, což vede k sociálně konstruovaným rozdílům v jejich chování, očekávání... Přeloženo „uměle vytváříme rozdíly tím, že chlapci dáváme na hraní auto a holčičce panenku“. 

Teorie genderu rozlišuje tzv. „biologickou“ identitu danou biologickým pohlavím, „genderovou“ identitu (tzn. cítit se jako muž nebo žena) a „genderové role“ (tzn. žít jako muž nebo žena). Těchto skupin rozlišuje nejméně 17, podle některých pramenů až 24 i více. Pokud namítnete: no a o co jde? Vždyť i menšiny mají svá práva. Jde o to, že moje práva končí tam, kde začínají tvá práva! Člověka zamrazí, když se dozví, k čemu tato liberálnost v posledku směřuje. Že v Nizozemí je registrována pedofilní organizace, která svou filozofii schová pod názvem mezigenerační sex. Člověka zamrazí více, když se dozví, že tato organizace přes protesty nebyla zakázána, pouze jí bylo nařízeno neuveřejňovat určité fotografie a texty. Zakázat prý nelze, neboť není fyzickou, ale právnickou osobou… Alibistické! Přitom důsledkem už nyní jsou změny v občanském zákoníku ve Španělsku, Francii, UK, Švédsku. Pozitivní diskriminace menšin a zákazy náboženských symbolů, obviňování z netolerantnosti velmi netolerantními až agresivními způsoby, omezování práva na výhradu svědomí a práv občanů a rodičů (Německo – věznění rodičů, Švédsko – odebírání dětí a zákaz domácí školy, UK – tzv. SRHR – práva na sexuální a reprodukční zdraví, Francie – brutální zásahy policie a zákaz loga La Manif pour tous – na obrázku máma, táta, děti…) pod praporem politické korektnosti.
Ve Francii to vedlo k násilnému potlačení poklidné demonstrace na podporu tradiční rodiny 17. 11. 2012 směle se rovnající našemu sedmnáctému listopadu. Bylo dokonce zakázáno logo prorodinné organizace La Manif pour tous – piktogramový obrázek táta, máma, děti, a jeho „nošení“ je nepřiměřeně tvrdě (i fyzicky) trestáno.

Jaký má přednáška výstup?
Je třeba se zajímat, dát vědět o přesvědčení většiny! Menšiny jsou často jen víc slyšet.  Zaznělo, že je třeba se skutečně obracet se svým názorem na europoslance, zvláště na ty, kteří jdou v této otázce „proti proudu“, kontakty najdete na níže uvedeném webu:
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/search.html?country=CZ . Pomůže jim ujištění o podpoře. Podpořit je můžete i vyjádřením svého hlasu v konkrétních peticích. Každý hlas má cenu. Sami se pamatujete, jak před několika lety i díky peticím neprošel návrh nové sexuální výchovy do českých škol. Dávno není pravdou, že to co se kdesi v Evropě projedná, se nás netýká. Naopak.

Ani přednáška ani článek nechce útočit na menšiny. Spíše chce poukázat na extrémy, upozornit na alarmující skutečnost, že abychom se nedotkli menšin, často stavíme jejich práva nad práva většiny – jako například v navrhovaných učebnicích, kde je na prvním místě příklad rodiny maminka, maminka, dítě a až na druhém tatínek, maminka, dítě…

Ivana Vašků, FCH Beroun

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

 

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400, 603 333 660

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz