PODPOŘTE NÁS

Kde potkáte tříkrálové koledníky?

Kde potkáte tříkrálové koledníky?

Od 1. do 14. ledna 2018 můžete v Berouně a okolí potkat skupinky králů v kostýmech i bez, děti i dospělé. V našem regionu začne sbírka v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Počaplech, po novoroční mši v neděli 1. ledna. V článku se dozvíte další místa kde se bude koledovat. Na viděnou!

Tříkrálovou sbírku, největší dobrovolnickou akci v naší zemi, již osmnáct let pořádá Charita ČR. Její výnos na Berounsku bude letos určen na podporu terénní péče o staré a nemocné. Jedná se klienty, kteří využívají péči ve svých domácnostech, prostřednictvím charitní pečovatelské a asistenční služby Charity Beroun.

Od 1. do 14. ledna 2018 můžete v Berouně a okolí potkat skupinky králů v kostýmech i bez, děti i dospělé. V našem regionu začne sbírka v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Počaplech, po novoroční mši, v neděli 1. ledna 2018. V průběhu dalších dvou týdnů se tradičně během svých podvečerních schůzek od středy do pátku koledování ujmou skauti berounského střediska Radost a Naděje. Tři krále budete také moci potkat na Husově náměstí, kam s písničkou vyrazí děti z Katolické mateřské školy.

Na pátek 5. ledna je naplánované koledování na Tetíně, a o víkendu pak na Zavadilce, v Chrustenicích, Suchomastech, Nenačovicích, Nových Přílepech, v Louníně, Tmani, Bítově a v Koněprusích. Tradičně se můžete těšit na družinu koledníků na koních, kdy požehnání sousedům přinese skupina dospělých a dětí s hudebními nástroji od Lochovic přes Netolice do Obory. Pěvecký soubor Comodo zve všechny na svůj první Tříkrálový koncert v berounském kostele sv. Jakuba v sobotu 6. 1. od 15 hodin a druhý, v neděli 7. 1. od 16.30 hodin do kostela sv. Václava v Loděnicích kde bude Tříkrálová kasička umístěna u vstupu do kostela.

„Děkujeme všem, kteří nám na ulicích půjdou naproti či otevřou své dveře, zazpívají si s námi a podělí o radost“ dodala Jitka Papežová, koordinátorka Tříkrálové sbírky berounské charity.

"Pro případ záměny Tříkrálové sbírky s jinou sbírkou bych ráda upozornila, že Charita ČR je jedinou organizací pověřenou pořádáním sbírky. Ta má ustálená pravidla a o pravosti koledníků je možno se přesvědčit. Není důležité, jak početná skupinka dětí - králů vás přijde navštívit, ani jestli všichni budou v bílém či mají korunky. Přítomnému vedoucímu skupinky musí být více než 15 let, zodpovídá za vykoledovanou částku, má u sebe svůj občanský průkaz a Průkaz vedoucího skupiny koledníků s údaji o sobě a čísle kasičky. Dále u sebe má Osvědčení o oznámení sbírky vydané Magistrátem hl. m. Praha. Koledníci budou mít připnutý kulatý odznáček pro koledníky, a s sebou balené cukry a kalendáříky s logem Tříkrálové sbírky a hlavně s sebou tříkrálovou pokladničku. Kasičky jsou bílé, opatřené logem Charity ČR, zapečetěné na berounském Městském úřadě a opatřené číslem, razítkem a podpisem úředníka finančního odboru. Vedoucí skupinek by vám také měl být schopen říct o záměru využití vybraných finančních prostředků."

 

 

 

 

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

DMS DOBRAVULE 30
DMS DOBRAVULE 60
DMS DOBRAVULE 90

 Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
Farní charita Beroun obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Děkujeme!

Vše o DMS na www.darcovskasms.cz

zašlete DMS na číslo 87 777

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Farní charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz