Kde potkáte tříkrálové koledníky?

Kde potkáte tříkrálové koledníky?

Od 1. do 14. ledna 2018 můžete v Berouně a okolí potkat skupinky králů v kostýmech i bez, děti i dospělé. V našem regionu začne sbírka v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Počaplech, po novoroční mši v neděli 1. ledna. V článku se dozvíte další místa kde se bude koledovat. Na viděnou!

Tříkrálovou sbírku, největší dobrovolnickou akci v naší zemi, již osmnáct let pořádá Charita ČR. Její výnos na Berounsku bude letos určen na podporu terénní péče o staré a nemocné. Jedná se klienty, kteří využívají péči ve svých domácnostech, prostřednictvím charitní pečovatelské a asistenční služby Charity Beroun.

Od 1. do 14. ledna 2018 můžete v Berouně a okolí potkat skupinky králů v kostýmech i bez, děti i dospělé. V našem regionu začne sbírka v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Počaplech, po novoroční mši, v neděli 1. ledna 2018. V průběhu dalších dvou týdnů se tradičně během svých podvečerních schůzek od středy do pátku koledování ujmou skauti berounského střediska Radost a Naděje. Tři krále budete také moci potkat na Husově náměstí, kam s písničkou vyrazí děti z Katolické mateřské školy.

Na pátek 5. ledna je naplánované koledování na Tetíně, a o víkendu pak na Zavadilce, v Chrustenicích, Suchomastech, Nenačovicích, Nových Přílepech, v Louníně, Tmani, Bítově a v Koněprusích. Tradičně se můžete těšit na družinu koledníků na koních, kdy požehnání sousedům přinese skupina dospělých a dětí s hudebními nástroji od Lochovic přes Netolice do Obory. Pěvecký soubor Comodo zve všechny na svůj první Tříkrálový koncert v berounském kostele sv. Jakuba v sobotu 6. 1. od 15 hodin a druhý, v neděli 7. 1. od 16.30 hodin do kostela sv. Václava v Loděnicích kde bude Tříkrálová kasička umístěna u vstupu do kostela.

„Děkujeme všem, kteří nám na ulicích půjdou naproti či otevřou své dveře, zazpívají si s námi a podělí o radost“ dodala Jitka Papežová, koordinátorka Tříkrálové sbírky berounské charity.

"Pro případ záměny Tříkrálové sbírky s jinou sbírkou bych ráda upozornila, že Charita ČR je jedinou organizací pověřenou pořádáním sbírky. Ta má ustálená pravidla a o pravosti koledníků je možno se přesvědčit. Není důležité, jak početná skupinka dětí - králů vás přijde navštívit, ani jestli všichni budou v bílém či mají korunky. Přítomnému vedoucímu skupinky musí být více než 15 let, zodpovídá za vykoledovanou částku, má u sebe svůj občanský průkaz a Průkaz vedoucího skupiny koledníků s údaji o sobě a čísle kasičky. Dále u sebe má Osvědčení o oznámení sbírky vydané Magistrátem hl. m. Praha. Koledníci budou mít připnutý kulatý odznáček pro koledníky, a s sebou balené cukry a kalendáříky s logem Tříkrálové sbírky a hlavně s sebou tříkrálovou pokladničku. Kasičky jsou bílé, opatřené logem Charity ČR, zapečetěné na berounském Městském úřadě a opatřené číslem, razítkem a podpisem úředníka finančního odboru. Vedoucí skupinek by vám také měl být schopen říct o záměru využití vybraných finančních prostředků."

 

 

 

 

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

 

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400, 603 333 660

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz