PODPOŘTE NÁS

FCH Beroun a FCH Starý Knín na TV NOE

FCH Beroun a FCH Starý Knín na TV NOE
25.4. v hlavním vysílacím čase proběhla na TV NOE v pořadu Kulatý stůl diskuze o problematice obtížně zaměstnatelných osob. Ke shlédnutí proklikněte link na archiv.

Hosty ostravského studia byly Bc. Veronika Maslíková, která ve FCH Beroun pracuje jako vedoucí Centra služeb pro seniory a Bc. Stanislava Krejčíková, vedoucí sociálního odboru FCH Starý Knín.

Jak vzít svůj pracovní osud do svých rukou budou dnes diskutovat odborníci shromáždění kolem Farní charity Starý Knín. Ta se dlouhodobě snaží přicházet s projekty pro zaměstnání zdánlivě nezaměstnatelných, zejména žen ve venkovských a příměstských oblastech.

V pořadu z cyklu Kulatý stůl bude naším tématem projekt „Vlastní pracovní osud ve vlastních rukou“, který realizují farní charity Beroun a Starý Knín, spolu s dalšími partnery. Jeho cílem je jednak posílení zaměstnanosti v regionech, kde tyto charity působí, zvláště zaměstnanosti žen, a také vytvoření sítě ženských organizací – tedy těch, které jsou buďto založeny či řízeny ženami a nebo především ženy zaměstnávají. A skrze výměnu zkušeností – a to i se zahraničními partnery – ovlivnit přístup státní správy a samosprávy k těmto iniciativám a organizacím.

Hosty pořadu jsou:

  • Bc. Veronika Maslíková, která ve Farní charitě Beroun pracuje čtvrtým rokem jako vedoucí Centra služeb pro seniory a osoby se ZP. V rámci tohoto centra funguje 6 různých služeb (terénní služby, pobytová služba pro seniory trpící poruchami paměti, ambulantní denní stacionář a aktivizační služba). 
  • Bc. Stanislava Krejčíková, vedoucí sociálního odboru Farní charity Starý Knín.
  • ze záznamu také  Mgr. Jana Jamborová, která je expertkou mezinárodní spolupráce projektu „Vlastní pracovní osud ve vlastních rukou“.

 

Tématem kulatého stolu je informovat o projektu Farní charity Starý Knín, jehož cílem je vytvoření sítě ženských organizací (ženami založených, řízených, rozvíjených a ženy zaměstnávajících) a dalších relevantních aktérů (místní, regionální i celostátní politici a nezávislí experti), která ve spolupráci s celoevropskou sítí ženských organizací New Women for Europe mapuje fenomén vzniku, fungování a rozvoje ženských organizací působících v neziskovém sektoru (např. služby pro rodiny, služby pro osoby ohrožené sociální exkluzí, sociální služby atd.), na základě mezinárodní spolupráce získává FCHSK zkušenosti a know-how ze zahraničí, sestavuje sborník dobré praxe (české i zahraniční příklady), ve kterém zobecňuje principy a identifikuje největší překážky ohrožující dlouhodobou udržitelnost těchto ženských iniciativ a tyto poznatky rozšiřuje mezi relevantní klíčové aktéry, především politiky a státní úředníky, s cílem prosadit změnu přístupu státu (krajů, obcí) k problematice, tedy prosadit výstupy projektu do praxe a politik.

Tyto ženské organizace jsou v mnohých oblastech jedinou nadějí na zaměstnání pro ženy ohrožené nezaměstnaností (především ze skupin obecně hendikepovaných na trhu práce) a nyní čelí existenčním potížím. Je proto třeba změnit politiky dotýkající se jejich činnosti na úrovni místní, regionální i celostátní. Dále je užitečné shromáždit dobrou praxi organizací založených na principu uchopení vlastního pracovního osudu do vlastních rukou. K udržitelnosti činnosti těchto organizací, a tím zachování pracovních míst pro CS, přispěje výměna knowhow se zahraničím. CS se této výměny bude sama aktivně účastnit a získá/prohloubí tak přímo kompetence pro činnost a řízení ženských organizací.

Projekt bude realizován zkušeným žadatelem splňujícím charakteristiku ženské organizace, kterým je Farní charita Starý Knín, s bohatou zkušeností se zaměstnáváním osob znevýhodněných na trhu práce, společně s partnery. Toto uskupení 8 NNO tvoří základ TS, která se bude dále rozrůstat a pomocí šíření výstupů mezinárodní spolupráce ovlivňovat praxi.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

DMS DOBRAVULE 30
DMS DOBRAVULE 60
DMS DOBRAVULE 90

 Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
Farní charita Beroun obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Děkujeme!

Vše o DMS na www.darcovskasms.cz

zašlete DMS na číslo 87 777

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Farní charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz