Farní charita Beroun postaví kapličku

Farní charita Beroun postaví kapličku

Na přelomu roku se Farní charita Beroun účastnila projektu Era pomáhá regionům s názvem: Venkovní kaple – intimní místo tichosti a klidu. Ve svém regionu s projektem zvítězila a i díky štědrosti dárců do konce roku postaví kapličku na zahradě Domova sv. Anežky České.

Na přelomu roku se Farní charita Beroun účastnila projektu Era pomáhá regionům s názvem: Venkovní kaple – intimní místo tichosti a klidu. Projekt byl soutěžní a organizace, které se podařilo získat pro svůj záměr nejvíce finančních prostředků, byla odměněna finančním bonusem od ERY. Záměrem FCH Beroun je vybudování zastřešené venkovní kaple pro seniory s demencí, především s Alzheimerovou chorobou, která by sloužila jak k odpočinku a meditaci v příjemném prostředí venkovní zahrady, tak k pomoci udržovat duchovní život seniorů, na který byli zvyklí. Tyto prostory budou také sloužit k důstojnému, pietnímu rozloučení v případě úmrtí našich klientů.

Farní charita Beroun se v soutěži umístila na 1. místě s vybranou částkou 69 579 Kč. Příspěvek od ERY činí 50 000 Kč. Celkem tedy na projekt získala 119 579 Kč.

Poděkování patří taky všem, kteří poukázali částku na sbírkový účet anebo darovali hotovost do kasičky umístěné v kostele sv. Jakuba. Velký dík patří i zaměstnancům charity, jelikož finanční příspěvek na kapličku daroval každý z nich. Farní charita Beroun kapličku na zahradě Domu charity vybuduje do konce léta. Na 1. listopadu 2016, v den 5. výročí otevření Domu plánujeme její vysvěcení a slavnostní otevření pro veřejnosti.

Za tým Farní charity Beroun
Jitka Papežová

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

 

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400, 603 333 660

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz