Cena Ď pro „našeho“ Pavla Jambora

Cena Ď pro „našeho“ Pavla Jambora

17. března 2016 se v králodvorské radnici konalo městské kolo udílení cen "Ď" - poděkování mecenášům a dobrodincům. Městské Kolegium ve městě Beroun / Králův Dvůr 2016 po hlasování udělilo Cenu Ď 2016 ve městě Beroun / Králův Dvůr panu Pavlovi Jamborovi za podporu Farní charity Beroun.

Tak ti Ď! „Ti, co natahují ruku pro peníze, by nikdy neměli zapomenout hlasitě poděkovat“, říká Richard Langer, zakladatel ocenění Cena Ď. A důstojné a hlasité poděkování je smyslem 16 letého trvání Ceny Ď.  Nad oceněním sponzorů, mecenášů i dobrodinců charitativních organizací, nemocnic a dalších sociálních či kulturních institucí převzal záštitu ministr kultury Daniel Herman. Městské kolo Ceny Ď pro Beroun a Králův Dvůr pořádá již druhým rokem Rotary klub Beroun. Nominováni byli: Pavel Jambor (nominovala Farní charita Beroun),  Barbora Jordáková, Martin Kučera a Vojta Paukner (nominoval Dětský domov a Mateřská škola speciální, Beroun),  Kameel Machart (nominovali Přátelé kostela v Počaplech), Jiří Oberfalzer (nominovala Dobromysl, o. p. s., Beroun) a Zdeněk Zůna (nominovala Městská knihovna, Beroun). Všichni nominovaní se budou účastnit červnového celostátního kola v Národním Divadle v Praze.

Náš „služebně nejstarší“ dobrovolník, který už pro Farní charitu dobrovolničí již téměř čtvrt století bez únavy, se nyní může pochlubit pochvalou více než trvalou a hodnotnou, křišťálovou koulí z nápisem Cena Ď, kterou mu ve středu 17. března 2016 předal na Královodvorské radnici jménem Rotary klubu pan Vít Kolovrat se slovy: Cena Ď má stejnou váhu pro každého nominovaného, ať už je to generální sponzor či dlouholetý dobrovolník. Farní charita Beroun se nyní ráda může pochlubit „svým“ Pavlem Jamborem. A může potvrdit, že nezištná, zato stálá energická pomoc a možnost „spolehnout se“ má nevyčíslitelnou a penězi nenahraditelnou hodnotu.

Z textu nominace: Pavel Jambor, třiačtyřicetiletý rodák z Berouna - toto jméno zná téměř každý člověk z Berouna a okolí, který se někdy angažoval v jakékoli nezištné pomoci bližním. Jeho jméno je spjato již více než dvacet let i s Farní charitou Beroun, která před lety působila na dobrovolnické bázi, ale i nyní s dobrovolníky spolupracuje. Společně s mladými z farního společenství, K-klubu a dalšími farníky v devadesátých letech tehdy pro berounskou charitu z iniciativy římskokatolické farnosti sv. Jakuba povětšinou balil do krabic darované ošacení a dary pro válkou stižený Slavonski Brod v bývalé Jugoslávii, po celém Berouně tyto krabice v zelinářstvích sbíral,  a pomáhal nakládat vše na auta a do vagonů. Když se Farní charita profesionalizovala, ale neměla skladové prostory, organizoval několik let na Berounsku svozy šatstva sám (domluvil tehdy spolupráci s celonárodní neziskovou, která se této formě pomoci věnuje). Dobrovolně roznášel po celém městě a okolních vesnicích (již tehdy v reflexní vestěJ) letáčky s upoutávkami na pořádání sbírek, další akce farní, charitní i skautské… Od počátku Tříkrálové sbírky je věrným a většinou nejúspěšnějším dobrovolníkem Farní charity Beroun, často „naplnil sám“ i dvě pokladničky. Ačkoli Farní charita Beroun již mnoho let pomáhá účinně nejen v rámci služeb Denní centrum a Terénní program i osobám bez domova, pan Pavel Jambor pro ty bezdomovce, které osobně zná, sám shání bundy, batohy, ponožky; nejednou se stalo, že volal k nějaké osobě bez domova v kritickém stavu lékařskou pomoc apod…

Se všemi aktivitami přestal jenom jednou, na cca 2 roky, když psychicky neunesl smrt maminky a léčil se v psychiatrické léčebně. Ačkoli se to díky množství aktivit a nezištnému pomáhání ostatním nezdá, pan Pavel totiž není úplně zdráv. Trpí psychickými i drobnými mentálními problémy, přesto po středním odborné učilišti pracoval v chráněných dílnách apod. Je velmi sečtělý a společensky aktivní. I nyní, kdy je v invalidním důchodu, pro množství aktivit, které jeho dobrému srdci nedají spát, je velmi vytíženým invalidním důchodcem. Navíc se nyní stará o svého nemocného tatínka. Navíc krom Farní charity a farnosti od počátku působení pomáhá i Katolické mateřské škole a organizaci Likviace lepry.

Sám není úplně zdráv, a přesto celý život pomáhá druhým. 

Kdo jiný si zaslouží cenu Ď, když ne Pavel Jambor.

Ivana Vašků, FCH Beroun

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

 

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400, 603 333 660

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz