Sociální rehabilitace pobytová

Komu je služba určena 

Pobytová forma sociální rehabilitace je určena mužům v sociálně nepříznivé situaci spojené se ztrátou bydlení - především těm, kteří prošli předchozími stupni služeb pro osoby bez přístřeší nebo kteří pobývali na ulici kratší dobu (1 - 3 měsíce).

Podmínkou je:

 • zájem o nabízené služby a ochota spolupracovat se sociální pracovnicí na řešení své nepříznivé situace
 • schopnost dodržovat základní pravidla občanského soužití (hygienické návyky, základní orientace ve svých právech a povinnostech)
 • fyzická soběstačnost a schopnost bezkonfliktního soužití v komunitě klientů služby
 • předložení platného dokladu totožnosti
 • zajištění pravidelného finančního příjmu (sociální dávky, pracovní smlouva)

Cíl služby

Dlouhodobým cílem služby je pomoci uživateli upevnit své sociální a pracovní návyky natolik, aby byl schopen života v podmínkách nechráněných sociální službou. Uživateli se podaří uplatnit na otevřeném trhu práce, najít si vlastní bydlení, obnovit vztahy s blízkými nebo vytvořit si vztahy nové a vykročit do samostatného života, za který si nese vlastní odpovědnost.

Služba uživateli pomáhá při osvojení nebo upevnění dovedností v těchto oblastech

 • hospodaření s finančními prostředky (uživatel je schopen nakládat se svěřenými finančními prostředky a rozvrhovat si jejich použití v čase, je schopen řešit samostatně případné výpadky finančních prostředků
 • soběstačnost při vedení domácnosti (uživatel služby je schopen sám udržovat své obydlí a jeho širší okolí v uklizeném stavu, uvařit si jednoduchá jídla)
 • dovednosti k řešení konfliktních a krizových situaci (uživatel umí komunikovat se spolupracovníky v zaměstnání a sousedy, umí formulovat své potřeby a názory a také je nekonfliktním způsobem prosazovat)
 • využívání volného času (uživatel se orientuje v nabídce volnočasových aktivit v regionu a umí si zařídit své aktivity samostatně)
 • dovednosti k získání sociálních schopností vedoucí k pravidelné docházce do zaměstnání (uživatel služby je schopen přijít do zaměstnání včas, dodržovat přestávky a pracovní dobu, pracovat samostatně, orientovat se v pracovně-právní problematice)
 • dovednosti vedoucí k uplatňování svých práv a povinností vůči společnosti (uživatel se orientuje ve svých právech a povinnostech a umí je účinně uplatňovat, orientuje se v sociálních dávkách a jiné sociální problematice dle své potřeby a umí samostatně jednat s úředníky).

Kapacita služby je 6 osob. Sídlo služby se nachází na adrese Azylového domu sv. Jakuba, Roháče z Dubé 131, Beroun-Zavadilka.

Kontakty   Fotogalerie zařízení Farní charity Beroun

Kde potkáte tříkrálové koledníky?

Kde potkáte tříkrálové koledníky?

Od 1. do 14. ledna 2018 můžete v Berouně a okolí potkat skupinky králů v kostýmech i bez, děti i dospělé. V našem regionu začne sbírka v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Počaplech, po novoroční mši v neděli 1. ledna. V článku se dozvíte další místa kde se bude koledovat. Na viděnou!

Sháníme kolegyni

Sháníme kolegyni

Rádi bychom přijali nové zaměstnance. Znáte někoho s chutí a energií, kdo by rád pracoval v sociálních službách a staral se o rodiny, které mají obtíže s penězi, s prací, ve vztahu? Rozklikněte prosím nadpis článku a čtěte dál.

Poděkování za zorganizování sbírky

Poděkování za zorganizování sbírky

Děkujeme kolektivu berounské Jazykové školy Hany Vavrečkové za sbírku ošacení pro naše klienty. Materiální pomoc je v terénu moc potřebná, děkujeme za podporu!

Charita: Nikdo nesmí na ulici zmrznout!

Mrazivé počasí znamená pro lidi bez domova ohrožení života. Ilustrační foto: Jakub Žák

Nastupující mrazivé počasí znamená pro lidi bez domova ohrožení života. Víc než jindy proto hledají útočiště v denních centrech a azylových domech. Charita s tím počítá a rozšiřuje své kapacity. Zavedla mimořádná opatření, jako jsou „teplé židle“ či vyhřívané buňky. Kromě krátkodobého útulku a okamžité nabídky teplého jídla lidem na okraji nabízíme také pomoc s tím, jak se dostat z kolotoče dluhů a odrazit se ode dna.

Vánoční dekorace Šicí dílny k prodeji

Vánoční dekorace Šicí dílny k prodeji

Naše šikovné paní ze Šicí dílny mají našité panenky - andělíčky s vánočním kořením v bříšku, ozdoby na stromeček, taštičky a spoustu chňapek s vánoční tématikou. Nakoupit můžete přímo v dílně anebo na vánočních trzích, kterých se účastníme:

Berounská Noc venku se Sašou Uhlovou

Ve čtvrtek 23.11. nasměrují návštěvníci sálu Gymnázia J.Barranda počtvrté pozornost k lidem na okraji společnosti. Prodiskutovat sociální témata přijede Saša Uhlová, novinářka, o jejíž reportážích z prostředí nejhůře placených zaměstnání, se mluví jako o české žurnalistické události roku. V průběhu večera vystoupí také divadelní soubor DivaDno, ve kterém účinkují lidé bez domova.

Potravinová sbírka

Potravinová sbírka

V sobotu 11. 11. se konal 5. ročník Národní potravinové sbírky. V Berouně v Penny Marketu jsme žádali o dar potravin a drogistického zboží již počtvrté a nově jsme se zapojili v prodejnách Billa v Berouně a v Hořovicích. Celkem jste nám darovali úžasných 1663 kg pomoci, kterou distribuujeme lidem v nouzi.

 

Výroční zpráva Farní charity Beroun 2016

Výroční zpráva Farní charity Beroun 2016

Kolika klientům Farní charita Beroun pomohla v roce 2016? Kolika lidem jsme dali práci, ale i kolik všechno kolem stálo? Významné události, novinky loňska, spousta fotografií a jiné nezbytnosti ..čtěte ve výroční zprávě FCHB za rok 2016 zde

V Berouně se replyšuje

V Berouně se replyšuje

Zaznamenali jste reklamu s VVrkou a LEOPRDem? V reklamě na perlivý nápoj už není pes fofolák, ale sympatické duo zvláštních plyšáků. A věděli jste kde se replyšuje a že Replyšovna z reklamy je vlastně Šicí dílna Farní charity Beroun? Nyní práci šikovných, dlouhodobě nezaměstnaných žen z dílny, ocení 5 tisíc majitelů zreplyšovaných zvířátek. 

Vydařené trhy. Děkujeme za podporu!

Vydařené trhy. Děkujeme za podporu!

Beroun se o víkendu opět zaplnil návštěvníky z širokého okolí a my jsme na oba dny Hrnčířských trhů tradičně připravili benefiční točení na kruhu. Do pokladničky jste našemu hrnčíři Jakubovi vložili 3 817 Kč. Dalších úžasných 26 587 Kč získala Šicí dílna prodejem chňapek, taštiček, ubrusů a nejrůznějších zvířátek. Také děkujeme panu Mrázovi, který nám poskytl dar ve výši 1 500 Kč a především panu Izbickému za možnost prezentace Farní charity Beroun.

Podpořte nás
 

DMS DOBRAVULE 30
DMS DOBRAVULE 60
DMS DOBRAVULE 90

 Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
Farní charita Beroun obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Děkujeme!

Vše o DMS na www.darcovskasms.cz

zašlete DMS na číslo 87 777

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Farní charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz