Rozhovor Dobré vůle: Alexandr Scherber, velitel Městské policie Beroun

Rozhovor Dobré vůle: Alexandr Scherber, velitel Městské policie Beroun

Nikdy bych nečekal, že jako strážník potkám v roli bezdomovců lidi, kteří byli někdy před léty mými kolegy nebo známými

Nikdy bych nečekal, že jako strážník potkám v roli bezdomovců lidi, kteří byli někdy před léty mými kolegy nebo známými

Jak se na osoby bez přístřeší v Berouně dívají strážníci? O tom a také o jejich spolupráci s Farní charitou Beroun jsme hovořili s nadmíru kvalifikovaným a váženým člověkem, s velitelem Městské policie Beroun Alexandrem Scherberem.

Farní charita Beroun a Městská policie Beroun mají jedno společné. Problematiku osob bez přístřeší. Avšak každý z jiného úhlu pohledu: pomoc versus veřejný pořádek. V čem konkrétně myslíte, že jsou služby berounské charity pro osoby bez přístřeší pro vaše kolegy přínosem?

Scherber: Říkáte to správně. Naším úkolem je chránit občany Berouna ve smyslu kompetencí městské policie. A tou je veřejný pořádek. Do něj samozřejmě spadá i chování lidí bez přístřeší. V různém slova smyslu. Jednou jde o bezdomovce, který se nechová nijak výtržně, nehygienicky a podobně, ale třeba se dopustí nějakého menšího přestupku, nebo má zdravotní potíže. Lidé volají nás.

Ve druhé kategorii jsou bezdomovci, kteří se typicky rozhodnou tábořit někde v centru Berouna. Tam konzumují alkohol a šíří kolem sebe nepořádek, pokřikují na sebe i na kolemjdoucí atd. I tehdy lidé volají nás. V obou případech nám má berounská charita, co nabídnout. Například v tom, že člověka bez přístřeší můžeme nasměrovat do nízkoprahového centra pro osoby bez přístřeší, nebo na berounský azylový dům pro muže.

A v tom druhém případě?

AS: V tom druhém případě je to složitější. Nečekáme, že přijede charita a hlučné bezdomovce někam odveze a umístí je do azylového domu, kde si všichni najdou práci. Ale víme, že se i s těmito lidmi učí pracovníci z charity Beroun pracovat, znají je dlouhodobě a v nejednom případě jim dokáží domluvit a pomoci způsobem, který funguje. Díky charitě můžeme lidem bez domova nabídnout i celkovou pomoc. Když říkáme jako město A, tedy represe, říkáme i B, a to je pomoc. A toho si moc ceníme.

Jak strážníci jako lidé a občané lidi bez domova vnímají?

AS: Budu hovořit sám za sebe. Možná byste se divili. Řadu berounských bezdomovců znám za léta praxe celým jménem, znám jejich příběhy. Vím dobře, že mezi nimi jsou různí lidé, i ti, kterých je mi upřímně líto. Nikdy bych nečekal, že jako strážník potkám v roli bezdomovců lidi, kteří byli někdy před léty mými kolegy nebo známými. Proto říkám stát se to může každému.

POKUD CHCETE PODPOŘIT TERÉNNÍ PRACOVNÍKY FARNÍ CHARITY, ZAŠLETE PROSÍM DMS VE TVARU:

DMS DOBRAVULE 30, nebo DMS DOBRAVULE 60, či DMS DOBRAVULE 90

na telefonní číslo 87 777. Čísla 30,60 a 90 v DMS určují výši daru.

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

 

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400, 603 333 660

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz