Lidé Dobré vůle

Lidé Dobré vůle

Co je úspěch v práci s lidmi bez domova? "Když se uživatel naší služby probudí a řekne si, jsem rád, že žiju svůj život": Blanka Kočeová, sociální pracovnice Denního centra pro osoby bez přístřeší


Co Vás přivedlo k práci s lidmi bez domova ve Farní charitě Beroun?

Blanka: Již něco málo přes dva roky pracuji jako sociální pracovnice v Denním centru pro osoby bez přístřeší. S touto cílovou skupinou jsem se ve své předcházející práci nikde nesetkala. Po nabídce pracovat v denním centru jsem vůbec neměla potřebu přemýšlet o tom, zda začít pracovat s touto cílovou skupinou, či nikoliv. Byla jsem naprosto přesvědčena o tom, že tuto práci chci vykonávat, že je to přesně to, co nyní musím udělat, neodradily mě ani názory veřejnosti. 

Jak jako sociální pracovník NDC s klienty pracujete?

Blanka: Sociální pracovník pomáhá uživatelům služby hájit jejich práva a důstojnost při jednání s úřady nebo zdravotními institucemi. Podporuje jeho rozhodnutí a činy v rámci schopností či možností, snaží se ho motivovat ke změně, která by pomohla ke zlepšení podmínek uživatelova života, a povzbudila by tak jeho sebevědomí. To vše v rámci svých osobních schopností a pravomocí, které jsou omezeny právními normami, vnitřními předpisy a pravidly.

Ve vaší práci se asi nestávají zázraky. Co jsou tedy ty malé žádoucí posuny v příběhu klienta služby? Jakou roli v nich hrajete právě Vy, nebo kolegové?

Blanka: Žádoucím a pro moji práci důležitým posunem je skutečnost, že mi uživatel začne důvěřovat, a že se sám svěřuje se svými starostmi. Musí být přesvědčen o tom, že chce na sobě pracovat, že se chce ze své situace dostat zpět do běžného života. 

Dost možná si o Vás čte někdo, kdo o práci sociálního pracovníka vážně uvažuje. Nalákejte ho...

Blanka: Lákat někoho na práci sociálního pracovníka by se míjelo účinkem, neboť pokud to člověk nějak vnitřně necítí, že právě tuto práci chce vykonávat, nebyl by to „dobrý“ sociální pracovník. Na práci mě baví to, že to není práce stereotypní, a že každé ráno jdu do práce s tím, že vlastně nikdy na 100 % nevím, co mě ten den v práci čeká. Potřeby našich klientů se vzhledem k jejich způsobu života mohou do druhého dne naprosto změnit a je třeba řešit úplně jiný problém, než tomu bylo den předcházející.

Co je úspěch ve vaší profesi? Kdy máte radost?

Blanka: Za úspěch uživatele považuji vše, co se uživateli podaří nebo z čeho má klient radost, i přesto že to zrovna klientovi v daný moment výrazně nezlepší kvalitu jeho života. Jsem totiž přesvědčena o tom, že je pro zlepšení jeho nepříznivé sociální situace důležité i jeho sebevědomí, které výrazně ovlivňuje psychický stav uživatele. Ano, a to je právě to, proč dělám tuto práci, pro mě není důležité, zda se uživatel znovu začlenil do běžné společnosti za 14 dnů nebo za měsíc, pro mě je důležité, že vidím, že uživatel je spokojený, vyrovnaný, a že se každé ráno, i přesto, že spí někde venku nebo pod nějakým provizorním přístřeším, probudí se slovy, „jsem rád, že můžu žít svůj život, miluji svůj život“ a těší se na další a další den. To je pro mě úspěchem.

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

 

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400, 603 333 660

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz