PODPOŘTE NÁS

Denní centrum pro osoby bez přístřeší

Tento projekt byl zahájen v září roku 2006 a navazuje na činnost Azylového domu sv. Jakuba.
Služby nízkoprahového denního centra jsou určeny pro plnoleté muže a ženy v akutní sociální tísni nebo bez přístřeší. Cílem je pomoc při řešení krizové situace, zmírnění sociálního propadu lidí žijících na okraji společnosti a posílení jejich motivace k návratu do běžného života. Okamžitá kapacita centra je 20 osob.

Poslání služby

Posláním služby denního centra pro osoby bez přístřeší Farní charity Beroun je poskytovat lidem bez přístřeší zázemí v bezpečném prostředí, pomáhat jim uspokojovat základní životní potřeby (teplo, hygiena, příp. strava) a nabízet pomoc a podporu v tíživé životní a sociální situaci se vší slušností, respektem a úctou ke každému jedinci a jeho rodině. V rámci prevence pak předcházet sociálnímu vyloučení a minimalizovat rizika, vyplývající z rizikového chování, jak pro jedince, tak i pro společnost.

Cílová skupina

Zjevně plnoletý člověk, který je osobou bez přístřeší, nebo osobou v krizi. Za osobu bez přístřeší považujeme osobu, která je ohrožena ztrátou bydlení, bydlí v provizorních podmínkách nebo bydlení již nemá.

Poskytujeme:

 • zajištění podmínek pro osobní hygienu vč. praní osobního prádla a sociálního šatníku
 • pomoc při zajištění stravy
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Zásady poskytování sociální služby

 • Porozumění, úcta a ohleduplnost vůči uživatelům služby.
 • Rovný a nestranný přístup ke každému uživateli služby.
 • Respektování volby uživatele služby ve všech otázkách jeho života.
 • Respektování potřeb a individuality každého člověka (individuální přístup).
 • Podpora samostatnosti uživatelů.
 • Respektování soukromí.
 • Respektování osobnosti.
 • Spolupráce, zapojení uživatelů do plánování služby a aktivit.   
 • Týmová spolupráce pracovníků a dodržování profesionálních postupů pracovníky organizace.

Provozní doba:

Denní centrum je otevřeno denně od 8.00 do 15.30 hod. V době letních prázniny je DC uzavřeno o víknedech.

V úterý a ve čtvrtek probíhají Kluby vždy od 15.30 do 17.30 hod. UPOZORNĚNÍ! Od 1.3. je činnost Klubu pozastavena.

Pravidelně vždy 1. středu v měsíci je centrum uzavřeno, probíhá zde sanitární den.

Kompletní Veřejný závazek Denního centra pro osoby bez přístřeší je ke stažení zde.

DC vstupkuchyň DCdenní místnostkancelář pro individuální prácisociální zázemí

Financování služby

Služba je financována z prostředků Středočeského kraje. Na jejím poskytování se také finančně podílí města Beroun.

OPZ

 

Kontakt  Ceník  

Charita Beroun se účastní Národní potravinové sbírky

Charita Beroun se účastní Národní potravinové sbírky

V sobotu 10. listopadu 2018 se můžete při nákupu v Bille Beroun a Hořovice potkat s pracovníky Charity Beroun a přispět libovolnou potravinou nebo drogistickým zbožím do Národní potravinové sbírky.

Hledáme kuchaře pro denní centrum

Hledáme kuchaře pro denní centrum

Do malého kolektivu hledáme spolehlivou osobu s citem pro práci s lidmi

Pomoc pro Lenku a její rodinu

Pomoc pro Lenku a její rodinu

Pro nový start Lenčině rodině chybí pračka, lednička a postel, klidně i straší. Pomůžete jí?

SUPERVIZOR PRO DENNÍ CENTRUM PRO OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ

Denní centrum pro osoby bez přístřeší hledá supervizora pro dlouhodobou spolupráci.

Lidé Dobré vůle

Lidé Dobré vůle

Co je úspěch v práci s lidmi bez domova? "Když se uživatel naší služby probudí a řekne si, jsem rád, že žiju svůj život": Blanka Kočeová, sociální pracovnice Denního centra pro osoby bez přístřeší

Rozhovor Dobré vůle: Alexandr Scherber, velitel Městské policie Beroun

Rozhovor Dobré vůle: Alexandr Scherber, velitel Městské policie Beroun

Nikdy bych nečekal, že jako strážník potkám v roli bezdomovců lidi, kteří byli někdy před léty mými kolegy nebo známými

Příběh Dobré vůle: Charita Beroun mi pomohla k návratu mezi lidi

Příběh Dobré vůle: Charita Beroun mi pomohla k návratu mezi lidi

Příběh klienta Denního centra pro osoby bez přístřeší. 

V DC se fandí hokeji

V DC se fandí hokeji

Hokej také pomáhá. Takhle se dnes fandí českým hokejistům v Denním centru pro osoby bez přístřeší Charita Beroun“

 

Spouštíme projekt TEPLÁ ŽIDLE!

Z důvodů dlouhodobých nepříznivých klimatických podmínek a po dohodě s Městským úřadem Beroun spouštíme projekt  TEPLÁ ŽIDLE. Otvíráme v pátek 23.2.2018 v 18,00. Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší, kteří mohou v teplých prostorách Denního centra (Bezručova 928, Beroun) přečkat noc až do ranních hodin (do 6,00). Cílem projektu je ochránit tyto osoby před umrznutím.   

Kde potkáte tříkrálové koledníky?

Kde potkáte tříkrálové koledníky?

Od 1. do 14. ledna 2018 můžete v Berouně a okolí potkat skupinky králů v kostýmech i bez, děti i dospělé. V našem regionu začne sbírka v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Počaplech, po novoroční mši v neděli 1. ledna. V článku se dozvíte další místa kde se bude koledovat. Na viděnou!

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

DMS DOBRAVULE 30
DMS DOBRAVULE 60
DMS DOBRAVULE 90

 Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
Farní charita Beroun obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Děkujeme!

Vše o DMS na www.darcovskasms.cz

zašlete DMS na číslo 87 777

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Farní charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz