S.A.S. Betlém (sociálně aktivizační služba)

Jste v obtížné životní situaci a nevíte si rady?

Vedoucí služby: Bc. Klára Pazderová

Poslání služby

Posláním Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Betlém je poskytovat terénní služby rodinám při řešení jejich dlouhodobé nepříznivé sociální situace v jejich přirozeném prostředí. 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou plnoletí rodiče (případně jiná pečující osoba) s nezletilými dětmi ohrožení sociálním vyloučením.

Cíle služby

Cílem služby je uživatel zapojený do běžné společnosti, zvládá bez podpory služby organizovat svou domácnost, umí hospodařit s financemi a s rodinným rozpočtem, zvládá péči o své děti tak, aby nebyl ohrožen jejich zdravý vývoj a umí komunikovat vhodným způsobem s dětmi a v rámci rodiny.

Zásady služby

 • Respekt k osobnosti a situaci uživatele; ke každému uživateli přistupujeme individuálně dle jeho potřeb a možností. Pracovník vždy respektuje uživatele a jeho rozhodnutí.
 • Dobrovolnost využití služby; služba je dobrovolná a uživatel může od poskytování kdykoliv odstoupit. V případě, že je spolupráce zprostředkovaná přes OSPOD, jsou určeny podmínky poskytování sociální služby tak, aby tato zásada byla dodržena.
 • Ochrana soukromí; pracovníci získávají informace a údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služby. Předávání informací třetí osobě je možné pouze v případě podepsání souhlasu uživatelem. Všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.
 • Podpora samostatnosti uživatele; podpora a poskytování služby se odvíjí od cílů spolupráce. Pracovník co nejvíce aktivity při řešení vzniklé situace a při naplňování cílů, přenáší na stranu uživatele. V případě, že je cíl naplněn, je služba ukončena.

Podmínky poskytování služby

Podmínkou poskytnutí služby je absence nevhodného a agresivního chování uživatele.


Časové a prostorové hranice služby

Služba SAS Betlém je uživatelům k dispozici ve všední dny a to zpravidla od 8:00 – 17:00. Služba je poskytovaná po předchozí domluvě mezi uživatelem a pracovníkem služby.

Služba je poskytovaná terénní formou, tj. v přirozeném prostředí uživatele v rámci regionu Beroun a Hořovice.

Kapacita služby

Maximální kapacita služby je 30 rodin (2,0 úvazek).

Poskytované činnosti

Základní činnosti:

Základní sociální poradenství

 • Jednání se zájemcem o službu,
 • uzavření písemné smlouvy,
 • zprostředkování kontaktu či informování o dalších sociálních službách,
 • individuální plánování

Aktivizační a výchovně vzdělávací činnosti

 • Práce se slušným vyjadřováním, chováním,
 • pomoc s nastavenímrodinného rozpočtu,
 • pomoc s výchovou dětí - např. pomoc s nastavením a udržením pravidelného denního režimu vzhledem k dítěti,
 • podání informací o vhodné péči o dítě, názorné předvedení
 • podpora rodičů při přípravě dítěte do školy

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovod rodičů s dítětem/dětmi do školského zařízení, k lékaři

Sociálně terapeutické činnosti

 • pomoc s chodem domácnosti,
 • práce s nastavením rodinného rozpočtu,
 • poradenství v oblasti životního stylu a vystupování na veřejnosti.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc s bydlením - hledání vhodného bydlení, pomoc se zajištěním kauce, doprovod na prohlídku bytu, podpora při udržení užívání bytu,
 • pomoc při hledání zaměstnání,
 • pomoc v komunikaci s úřady a dalšími institucemi, možnost doprovodu,
 • pomoc při komunikaci v rodině.

 

 Fakultativní činnosti:

Potravinová pomoc výdej potravinové pomoci

Materiální pomoc - zajištění ošacení, hygienické potřeby, pleny apod.

Personální zajištění služby

Služba disponuje 2,0 úvazky v přímé péči.

vedoucí služby a sociální pracovnice
pracovník v sociálních službách

Materiální a technické zabezpečení služby

Zázemím služby je kancelář na adrese Lochovice 42, která je vybavena běžným kancelářským nábytkem (psací stůl, kancelářská židle, skříně, notebook, tiskárna).

Služba disponuje služebním automobilem a tabletem s mobilními daty.

Financování

Služba je financována z prostředků Středočeského kraje. Na jejím poskytování se také finančně podílí město Hořovice a Beroun, Nadace J&T a Nadace Agrofert.OPZ   

Kontakt  Leták služby zde.

 

Dětská skupina Beránek uzavřena

V souvislosti s prevencí před infekcí Covid 19 je od dnešního dne, tj. 16. března 2020, do odvolání uzavřena Dětská skupina Beránek pro předškolní děti. Děkujeme za pochopení.

Kde potkáte tříkrálové koledníky?

Kde potkáte tříkrálové koledníky?

Od 1. do 14. ledna 2018 můžete v Berouně a okolí potkat skupinky králů v kostýmech i bez, děti i dospělé. V našem regionu začne sbírka v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Počaplech, po novoroční mši v neděli 1. ledna. V článku se dozvíte další místa kde se bude koledovat. Na viděnou!

Sháníme kolegyni

Sháníme kolegyni

Rádi bychom přijali nové zaměstnance. Znáte někoho s chutí a energií, kdo by rád pracoval v sociálních službách a staral se o rodiny, které mají obtíže s penězi, s prací, ve vztahu? Rozklikněte prosím nadpis článku a čtěte dál.

Vánoční dekorace Šicí dílny k prodeji

Vánoční dekorace Šicí dílny k prodeji

Naše šikovné paní ze Šicí dílny mají našité panenky - andělíčky s vánočním kořením v bříšku, ozdoby na stromeček, taštičky a spoustu chňapek s vánoční tématikou. Nakoupit můžete přímo v dílně anebo na vánočních trzích, kterých se účastníme:

Berounská Noc venku se Sašou Uhlovou

Ve čtvrtek 23.11. nasměrují návštěvníci sálu Gymnázia J.Barranda počtvrté pozornost k lidem na okraji společnosti. Prodiskutovat sociální témata přijede Saša Uhlová, novinářka, o jejíž reportážích z prostředí nejhůře placených zaměstnání, se mluví jako o české žurnalistické události roku. V průběhu večera vystoupí také divadelní soubor DivaDno, ve kterém účinkují lidé bez domova.

Potravinová sbírka

Potravinová sbírka

V sobotu 11. 11. se konal 5. ročník Národní potravinové sbírky. V Berouně v Penny Marketu jsme žádali o dar potravin a drogistického zboží již počtvrté a nově jsme se zapojili v prodejnách Billa v Berouně a v Hořovicích. Celkem jste nám darovali úžasných 1663 kg pomoci, kterou distribuujeme lidem v nouzi.

 

Kancelář S.A.S. Betlém na nové adrese

Kancelář S.A.S. Betlém na nové adrese

O bezplatnou podporu a pomoc při řešení obtížných životních situací sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi můžete požádat na adrese Lochovice 42, po domluvě je setkání možné také na adrese Bezručova 928 v Berouně. Pro pomoc kontaktujte vedoucí Betlému, Kláru Pazderovou, DiS. na tel. 724 057 670. 

Výroční zpráva Farní charity Beroun 2016

Výroční zpráva Farní charity Beroun 2016

Kolika klientům Farní charita Beroun pomohla v roce 2016? Kolika lidem jsme dali práci, ale i kolik všechno kolem stálo? Významné události, novinky loňska, spousta fotografií a jiné nezbytnosti ..čtěte ve výroční zprávě FCHB za rok 2016 zde

V Berouně se replyšuje

V Berouně se replyšuje

Zaznamenali jste reklamu s VVrkou a LEOPRDem? V reklamě na perlivý nápoj už není pes fofolák, ale sympatické duo zvláštních plyšáků. A věděli jste kde se replyšuje a že Replyšovna z reklamy je vlastně Šicí dílna Farní charity Beroun? Nyní práci šikovných, dlouhodobě nezaměstnaných žen z dílny, ocení 5 tisíc majitelů zreplyšovaných zvířátek. 

Vydařené trhy. Děkujeme za podporu!

Vydařené trhy. Děkujeme za podporu!

Beroun se o víkendu opět zaplnil návštěvníky z širokého okolí a my jsme na oba dny Hrnčířských trhů tradičně připravili benefiční točení na kruhu. Do pokladničky jste našemu hrnčíři Jakubovi vložili 3 817 Kč. Dalších úžasných 26 587 Kč získala Šicí dílna prodejem chňapek, taštiček, ubrusů a nejrůznějších zvířátek. Také děkujeme panu Mrázovi, který nám poskytl dar ve výši 1 500 Kč a především panu Izbickému za možnost prezentace Farní charity Beroun.

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

 

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400, 603 333 660

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz