S.A.S. Betlém (sociálně aktivizační služba)

Jste v obtížné životní situaci a nevíte si rady?

Vedoucí služby: Bc. Klára Pazderová

Poslání služby

Posláním Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Betlém je poskytovat terénní služby rodinám při řešení jejich dlouhodobé nepříznivé sociální situace v jejich přirozeném prostředí. 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou plnoletí rodiče (případně jiná pečující osoba) s nezletilými dětmi ohrožení sociálním vyloučením.

Cíle služby

Cílem služby je uživatel zapojený do běžné společnosti, zvládá bez podpory služby organizovat svou domácnost, umí hospodařit s financemi a s rodinným rozpočtem, zvládá péči o své děti tak, aby nebyl ohrožen jejich zdravý vývoj a umí komunikovat vhodným způsobem s dětmi a v rámci rodiny.

Zásady služby

 • Respekt k osobnosti a situaci uživatele; ke každému uživateli přistupujeme individuálně dle jeho potřeb a možností. Pracovník vždy respektuje uživatele a jeho rozhodnutí.
 • Dobrovolnost využití služby; služba je dobrovolná a uživatel může od poskytování kdykoliv odstoupit. V případě, že je spolupráce zprostředkovaná přes OSPOD, jsou určeny podmínky poskytování sociální služby tak, aby tato zásada byla dodržena.
 • Ochrana soukromí; pracovníci získávají informace a údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služby. Předávání informací třetí osobě je možné pouze v případě podepsání souhlasu uživatelem. Všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.
 • Podpora samostatnosti uživatele; podpora a poskytování služby se odvíjí od cílů spolupráce. Pracovník co nejvíce aktivity při řešení vzniklé situace a při naplňování cílů, přenáší na stranu uživatele. V případě, že je cíl naplněn, je služba ukončena.

Podmínky poskytování služby

Podmínkou poskytnutí služby je absence nevhodného a agresivního chování uživatele.


Časové a prostorové hranice služby

Služba SAS Betlém je uživatelům k dispozici ve všední dny a to zpravidla od 8:00 – 17:00. Služba je poskytovaná po předchozí domluvě mezi uživatelem a pracovníkem služby.

Služba je poskytovaná terénní formou, tj. v přirozeném prostředí uživatele v rámci regionu Beroun a Hořovice.

Kapacita služby

Maximální kapacita služby je 30 rodin (2,0 úvazek).

Poskytované činnosti

Základní činnosti:

Základní sociální poradenství

 • Jednání se zájemcem o službu,
 • uzavření písemné smlouvy,
 • zprostředkování kontaktu či informování o dalších sociálních službách,
 • individuální plánování

Aktivizační a výchovně vzdělávací činnosti

 • Práce se slušným vyjadřováním, chováním,
 • pomoc s nastavením rodinného rozpočtu,
 • pomoc s výchovou dětí - např. pomoc s nastavením a udržením pravidelného denního režimu vzhledem k dítěti,
 • podání informací o vhodné péči o dítě, názorné předvedení
 • podpora rodičů při přípravě dítěte do školy

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovod rodičů s dítětem/dětmi do školského zařízení, k lékaři

Sociálně terapeutické činnosti

 • pomoc s chodem domácnosti,
 • práce s nastavením rodinného rozpočtu,
 • poradenství v oblasti životního stylu a vystupování na veřejnosti.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc s bydlením - hledání vhodného bydlení, pomoc se zajištěním kauce, doprovod na prohlídku bytu, podpora při udržení užívání bytu,
 • pomoc při hledání zaměstnání,
 • pomoc v komunikaci s úřady a dalšími institucemi, možnost doprovodu,
 • pomoc při komunikaci v rodině.

 Fakultativní činnosti:

Potravinová pomoc výdej potravinové pomoci

Materiální pomoc - zajištění ošacení, hygienické potřeby, pleny apod.

Personální zajištění služby

Služba disponuje 2,0 úvazky v přímé péči.

vedoucí služby a sociální pracovnice
pracovník v sociálních službách

Materiální a technické zabezpečení služby

Zázemím služby je kancelář na adrese Lochovice 42, která je vybavena běžným kancelářským nábytkem (psací stůl, kancelářská židle, skříně, notebook, tiskárna).

Služba disponuje služebním automobilem a tabletem s mobilními daty.

Financování

Služba je financována z prostředků Středočeského kraje. Na jejím poskytování se také finančně podílí město Hořovice a Beroun, Nadace J&T a Nadace Agrofert.

  opz vizuál tabulka

 Dokumenty ke stažení

Veřejný závazek

Leták služby zde.

 

Dětské skupiny zachráněny!

DĚTSKÉ SKUPINY ZACHRÁNĚNY!
 
Léty ověřená, fungující služba pro rodiče a jejich děti bude zachována!
 
Po měsících věčných diskusí bylo přistoupeno na kompromis. Je to obrovský úspěch!
 
*   Nebude se tak ani měnit název, který měl být nově „jesle“.
 
*   Nebude zastropován věk v dětské skupině
    (rodiče si budou moci vybrat, zda děti po dovršení 3 let věku budou pokračovat v docházce).
 
*   Nebudou přísné kvalifikace na personál.
 
*   Ještě se pokusíme o ZRUŠENÍ zastropování příspěvku od rodičů.
 
Flexibilnější podmínky a financování dětských skupin. 

JARNÍ KOLO POTRAVINOVÉ SBÍRKY 24. 4. 2021

Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem, darem trvanlivých potravin a drogerie. I vy se můžete zapojit. Přijďte nakoupit do vybraných prodejen, pro potřebné klienty Charity Beroun budeme na svatojiřskou sobotu Vaše dary sbírat ve „velké“ Bille v Berouně. Co našim klientům především z řad rodin s dětmi nejvíce chybí, najdete na letácích přímo v obchodě. A pokud byste se chtěli zapojit i jako dobrovolníci, kteří zajišťují skládání a převoz nasbíraných potravin, neváhejte se ozvat na tel. 733 741 269 paní Ivaně Vašků. Děkujeme.

DARÁNEK

„Říkají mi Daránek. Jmenuji se podle darů, které pomáhají dětem.

Jsem vždycky tam, kde mě maličcí a bezbranní potřebují.

Připojte se k velikonoční vlně dobrých skutků a podpořte moje poslání.“ 

Daránek pomáhá dětem, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Je darem, který pomáhá, symbolem jara lidského života, nevinného a bezbranného dětství, i nadějí na nový začátek. Přináší jim totiž to, co opravdu potřebují – bezpečí domova, potřebnou péči i rovné šance na startu do života, protože dobře rozumí jejich potřebám. 

Charita stojí vždy na straně rodin s dětmi v tíživé situaci, obětí domácího násilí i mládeže ve vyloučených lokalitách. Organizujeme pomoc, informujeme a jsme tam, kde je potřeba. To ale není možné bez vašeho přispění. Děkujeme všem, kteří se rozhodnou chundelatého Daránka podpořit a během velikonočního a jarního období přispějí na pomoc dětem.

Převodem na sbírkový účet: 44665522/0800, VS 9119

Dětská skupina Beránek uzavřena

V souvislosti s prevencí před infekcí Covid 19 je od dnešního dne, tj. 16. března 2020, do odvolání uzavřena Dětská skupina Beránek pro předškolní děti. Děkujeme za pochopení.

Kde potkáte tříkrálové koledníky?

Kde potkáte tříkrálové koledníky?

Od 1. do 14. ledna 2018 můžete v Berouně a okolí potkat skupinky králů v kostýmech i bez, děti i dospělé. V našem regionu začne sbírka v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Počaplech, po novoroční mši v neděli 1. ledna. V článku se dozvíte další místa kde se bude koledovat. Na viděnou!

Sháníme kolegyni

Sháníme kolegyni

Rádi bychom přijali nové zaměstnance. Znáte někoho s chutí a energií, kdo by rád pracoval v sociálních službách a staral se o rodiny, které mají obtíže s penězi, s prací, ve vztahu? Rozklikněte prosím nadpis článku a čtěte dál.

Vánoční dekorace Šicí dílny k prodeji

Vánoční dekorace Šicí dílny k prodeji

Naše šikovné paní ze Šicí dílny mají našité panenky - andělíčky s vánočním kořením v bříšku, ozdoby na stromeček, taštičky a spoustu chňapek s vánoční tématikou. Nakoupit můžete přímo v dílně anebo na vánočních trzích, kterých se účastníme:

Berounská Noc venku se Sašou Uhlovou

Ve čtvrtek 23.11. nasměrují návštěvníci sálu Gymnázia J.Barranda počtvrté pozornost k lidem na okraji společnosti. Prodiskutovat sociální témata přijede Saša Uhlová, novinářka, o jejíž reportážích z prostředí nejhůře placených zaměstnání, se mluví jako o české žurnalistické události roku. V průběhu večera vystoupí také divadelní soubor DivaDno, ve kterém účinkují lidé bez domova.

Potravinová sbírka

Potravinová sbírka

V sobotu 11. 11. se konal 5. ročník Národní potravinové sbírky. V Berouně v Penny Marketu jsme žádali o dar potravin a drogistického zboží již počtvrté a nově jsme se zapojili v prodejnách Billa v Berouně a v Hořovicích. Celkem jste nám darovali úžasných 1663 kg pomoci, kterou distribuujeme lidem v nouzi.

 

Kancelář S.A.S. Betlém na nové adrese

Kancelář S.A.S. Betlém na nové adrese

O bezplatnou podporu a pomoc při řešení obtížných životních situací sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi můžete požádat na adrese Lochovice 42, po domluvě je setkání možné také na adrese Bezručova 928 v Berouně. Pro pomoc kontaktujte vedoucí Betlému, Kláru Pazderovou, DiS. na tel. 724 057 670. 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

 

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400, 603 333 660

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz