PODPOŘTE NÁS

Azylový dům sv. Josefa pro matky, otce s dětmi v tísni

Azylový dům v Lochovicích provozovaný Charitou Beroun byl pro klienty otevřen 1. února 2011. 
Cílovou skupinu matky/otcové s dětmi jsme od 1. ledna 2016 rozšířili o ženy.
Do konce roku 2015 poskytl ubytování 481 klientům.

Azylový dům pro matky/otce s dětmi v tísni v Lochovicích v ziměpokoj Azylového domu na zahradě AD pro matky/otce s dětmi v tísni v Lochovicích

Kontakt   Žádost o poskytování služby AD sv.Josefa   

Poslání azylového domu

Charita Beroun poskytuje tuto službu v objektu bývalé fary v Lochovicích. Posláním AD je poskytnout uživatelům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, psychosociální pomoc a ubytování na nezbytně dlouhou dobu.

Cílová skupina

 • Matky/otcové nebo úplné rodiny s nezletilými dětmi bez přístřeší a v hmotné nouzi
 • Rodiny bezprostředně postižené živelnou pohromou
 • Ženy v tísni
 • Oběti domácího násilí, obchodu s lidmi, imigranti a azylanti, osoby komerčně zneužívané, osoby žijící v sociálně vyloučených skupinách
 • Azylové služby nejsou určeny pro osoby, které mají vlastní bydlení, pro osoby v aktuálním stavu zneužívání drog a alkoholu a pro osoby bez povolení pobytu na území ČR

Cíle služby

 • Přispět k psychické stabilizaci uživatelů služby
 • Podpořit uživatele v rozvoji samostatnosti a motivovat jej k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání v nepříznivé sociální situaci
 • Napomoci rodičům v oblasti řádné péče o dítě

Cena poskytované služby:

Ceny jsou stanoveny v souladu se zákonem o sociálních službách. 
Činí 80 Kč za dospělou osobu/den, 50 Kč za 1. dítě/den, 40 Kč za 2. dítě/den a 3. a další dítě 30 Kč za den.

 Poskytované služby:

 • zajištění ubytování a podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zajištění stravy, zajištění podmínek pro její samostatnou přípravu
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • základní sociální poradenství
 • psychologické poradenství
 • právní poradenství
 • výchovně vzdělávací programy (logopedie, speciálně pedagogická činnost) a další aktivizační činnosti

Pravidla pro poskytování služby

 • Ubytování je poskytované na základě podání Žádosti o ubytování v AD
 • Se zájemcem o službu je veden vstupní rozhovor
 • Žadatel o službu je povinen věrohodně prokázat svoji totožnost i totožnost dítěte
 • Při podpisu smlouvy předkládá uživatel potvrzení o bezinfekčnosti
 • Smlouva je sepisována na dobu určitou, v délce jednoho měsíce s možností prodloužení, maximálně však na dobu 10 měsíců
 • Podepsáním smlouvy nevzniká uživateli právo na trvalý pobyt

Důvody odmítnutí přijetí zájemce o službu:

Žadatel o sociální službu může být odmítnut z kapacitních důvodů, nespadá do vymezené cílové skupiny, pro kterou je AD určen, je pod vlivem návykových látek, byl-li žadatel v AD již jednou ubytován a smlouva mu byla vypovězena pro hrubé porušení provozního řádu AD, v případě neuhrazení dluhu za ubytování.

Provozní doba je nepřetržitá. Klienti jsou přijímáni do AD podle jejich potřeby od 8.00 do 15.30, na krizové lůžko nepřetržitě.

Kapacita azylového domu je 10 lůžek pro dospělé a 20 lůžek pro děti.

Leták je ke stažení zde.

 

Financování AD sv. Josefa

Služba AD pro matky/otce s dětmi v tísni je financována z prostředků Středočeského kraje. Na jejím poskytování se také finančně podílí město Hořovice. Příspěvek na sociálně pedagogickou činnost poskytla Nadace Agrofert.

OPZ

Historie:

Azylový dům je vybudován v obci Lochovice, vzdálené 10 km od Hořovic. Přístřeší rodinám v tísni zde nabízí objekt bývalé fary, který si vyžádal rozsáhlou rekonstrukci. Investice potřebné na rekonstrukci získala Charita Beroun formou investičního grantu z Regionálního operačního programu Střední Čechy ve výši 13 milionů korun. Chybějící finanční prostředky zhruba ve výši zhruba 1,4 milionu korun charita získala z dalších zdrojů: více než 760 000 korun přispěla německá nadace Renovabis, 60 000 korun darovala nadace Divoké husy, dalších téměř 300 000 korun vynesla veřejná sbírka Pokojíčky a zbývající část finančních prostředků byla pokryta z výtěžku dalších benefičních akcí.

Nahlédnout do historie veřejné sbírky Pokojíčky, která byla vyhlášena na období od 1. 5. 2008 do 1. 4. 2011 můžete zde.

Stavba byla zkolaudována v říjnu 2010 a po dokončení terénních úprav v okolí objektu, kompletním vybavení a doplnění pracovního týmu přivítala první uživatele v únoru 2011.

Fotogalerie zařízení Farní charity Beroun

DEN CHARITY

DEN CHARITY

Farní charita Beroun se 6. 10. 2012 poprvé připojuje ke Dni Charity. Akce pro veřejnost směřované na zviditelnění své charitní činnosti se konají v řadě míst republiky v období kolem svátku sv. Vincence z Paul, patrona a zakladatele moderní charitativní činnosti. O programu v Berouně se dočtete po prokliknutí nadpisu článku.

Další dar pomohl

Další dar pomohl

Azylový dům sv. Josefa pro matky/otce s dětmi v tísni v Lochovicích a zahrada berounského Stacionáře sv. Anežky České pro seniory se pyšní dalšími novými rostlinami. Náš dík patří tentokrát firmě Vítězslav Kanclíř – VIKAM za dar okrasných dřevin a panu Radimu Peškovi - ovocná školka Bojkovice za dar rybízů a jiných ovocných keřů, které potěšily především děti v azylovém domě.
Děkujeme, že nám pohámáte!

Naši mladí zpěváci na YouTube

Naši mladí zpěváci na YouTube

Pište, komentujte, sdílejte náš zbrusu nový YouTube profil! Dnešní videonahrávka dětí z hudebního kroužku je první vlaštovkou. Pokračujte zde

Přijďte, točte, pomožte

Přijďte, točte, pomožte

V rámci Hrnčířských trhů o víkendu 8. a 9. září můžete opět navštívit stánek Farní charity Beroun, a na kruhu si pod odborným vedením vytvořit vlastní keramický výrobek. Najdete nás tradičně v Kolářské uličce mezi farou a DM drogerií. A jak nás poznáte? Podle nápisu Benefiční točení a samozřejmě .. podle roztočeného kruhu a rukou od hlíny! Doplňkově nás můžete podpořit i nákupem výrobků Šicí dílny či keramiky, kterou vyráběly děti z Azylového domu sv. Josefa v Lochovicích.

VŠEM NA VĚDOMOST SE DÁVÁ..

VŠEM NA VĚDOMOST SE DÁVÁ..

.. ŽE DNE 28. 9. LP 2012 OD 14:00 HODIN NA PARKOVIŠTI PŘED AZYLOVÝM DOMEM KONAJÍ SE HRY RYTÍŘSKÉ! Přijďte si zasoutěžit v šermu, boji na kladině, lukostřelbě, skoku v pytli, přijďte si vyrobit vlastní korálkový náramek, nebo zhlédnout vystoupení rytířů, prostě přijďte příjemně strávit den. Na akci vystoupí Rytíři řádu růže s historickým šermem. Plakátek k nahlédnutí zde. Účastnit soutěží se mohou děti bez omezení věku, vstupné dobrovolné.

Ukaž, co umíš

Ukaž, co umíš

Děti z lochovického azylového domu přišly s nápadem, že by všem uživatelům a zaměstnancům rády ukázaly, co umí a v čem jsou dobré. Proto jsme uspořádaly akci s pracovním názvem „Ukaž co umíš“. Děti nám po pečlivé přípravě zpívaly, tancovaly, předvedly beat box nebo zumbu. Po vyčerpávajících výkonech pro ně bylo připraveno drobné občerstvení v podobě sladkých a slaných laskomin a limonád.

Děti z azylového domu se vrací do školních lavic

Děti z azylového domu se vrací do školních lavic

Díky sponzorskému daru firmy ARONET s.r.o. - výrobci plaveckých a nadlehčovacích pomůcek a hraček do vody, vyrazí šest dětí z lochovického azylového domu do školního roku s kompletně novým vybavením. Za zbytek finančního daru vedení azylového domu zvažuje nákup trampolíny, která dětem zpříjemní pobyt na zahradě jejich dočasného domova.

Výšlap na Otmíčskou horu 15. srpna

Pět dětí, jeden dospělý, poník a pes se jedné srpnové středy vypravilo na skoro celodenní výlet. Bylo krásně slunečno, až moc, ale měli jsme dost jídla, pití i dobrou náladu, takže nás nic neodradilo. Teploměr se vyšplhal na 32 stupňů, ale přesto jsme vyrazili. Cestou jsme si povídali, zpívali a poznávali kytičky a bylinky našeho kraje. Každý se vystřídal na hřbetě trpělivé kobylky Bětky. V cíli cesty jsme poseděli v Otmíčském lomu ve stínu, snědli svačinku a pokračovali kolem vinice Johanka, kolem Kočvarského statku ke Kočvarskému lesíku. Tam jsme si odpočinuli, zahráli spoustu her, a během půl hodinky seběhli kopeček zpátky, k našemu Azylovému domu. Den utekl v báječné společnosti a studenou sprchou jsme zase nabrali síly.

Kroužky a aktivity od září - nepropásněte zápis!

Kroužky a aktivity od září - nepropásněte zápis!

Jazykové kurzy angličtiny, Kurzy počítačové gramotnosti, Sociálně aktivizační služby pro seniory, Počítačový kroužek pro děti, doučování „Škola hrou“ , hudební a výtvarný kroužek a Angličtinu hravě .. to vše nabízíme pro širokou veřejnost. Podívejte se na detailní rozpis zde, neváhejte nás kontaktovat a včas se přihlásit!

Pěší pouť na Svatou Horu

Pěší pouť na Svatou Horu

Na pouť se nás o víkensu vydalo 8 dětí a 4 dospělí. Počasí nám přálo, bylo pod mrakem a občas vykouklo i sluníčko. Prvních pár kilometrů jsme brebentili ostošest, mlsali maliny a ostružiny. Pak začalo stoupání, a s tím i hekání. Už to nebyla procházka, ale skutečná túra. Ale udělali jsme si přestávku, něco smlsli, a hned se šlo lépe. A takto celý den. Večer už jen rozbít stany, uvařit večeři a u ohně a kytary vychutnávat nezapomenutelný letní večer.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

DMS DOBRAVULE 30
DMS DOBRAVULE 60
DMS DOBRAVULE 90

 Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
Farní charita Beroun obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Děkujeme!

Vše o DMS na www.darcovskasms.cz

zašlete DMS na číslo 87 777

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Farní charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz