Neformální péče

Každý pečující, který se stará o člověka s projevy demence, je touto situací velmi zásadně ovlivněn. Péče o takového člověka stojí hodně úsilí, navíc není možné se na tuto situaci zcela připravit. Můžete se alespoň seznámit s tím, co bude váš příbuzný postupem času potřebovat a jaká úskalí budete muset pravděpodobně zdolávat.

Proto v rámci projektu „Farní charita Beroun pomáhá neformálním pečovatelům“ nabízíme ucelený systém pomoci pečujícím.

Máte možnost stát se součástí svépomocné skupiny, využít odborné poradenství nebo se zúčastnit vzdělávacích a prezentačních akcí.

Kontakt:
Bc. Veronika Maslíková, tel. 725 923 181, sluzbyproseniory@charita-beroun.cz

Projekt "Farní charita Beroun pomáhá neformálním pečovatelům" je spolufinancován Evropskou unií.

Logo OPZ barevné


 

Zobrazit články z rubriky:

Klienti uklízeli lokalitu squatu Hobex

Dne 28.4.2011 proběhl úklid sqautu Hobex lidmi bez přístřeší, kteří v současné době v této zpustlé budově žijí. Plánovaná akce úklidu byla koordinována terénními pracovníky Farní Charity Beroun za nezbytné spolupráce města Beroun a technických služeb.

Velikonoční trhy 22. dubna

Velikonoční trhy 22. dubna

Jako každý rok měla FCH Beroun na Husově náměstí v Berouně stánek s výrobky klientů sociálních služeb. Při tradičních trzích tak zaměstnanci farní charity nabízeli velikonoční zboží od kraslic přes pomlázky po přáníčka,svícínky a drobné dárečky. Nově jsme prezentovali projekt Pomůžeme vám uspět se svými výrobky žen zaměstnaných v tréninkovém pracovišti - šicí dílně. Velký zájem byl také o drobné vizovické pečivo - sluníčka a batikované šátky vyráběné našimi klienty denního stacionáře. Ačkoliv někteří návštěvníci přišli právě proto, že o nás věděli, stále se našlo množství lidí, kteří služby Farní charity Beroun neznali a zajímali o to, čím se zabýváme a co a proč prodáváme.

Lochovické kejkle 2011

Ať žijí rytíři! Tak trochu jiný středověk. To jsou podtituly, které by si mohl ze stejnojmenného filmu propůjčit historicko-fantastický festival Lochovické kejkle. Tento festival, který se v Lochovicích bude konat v sobotu 11.6. LP 2011 má již pětiletou historii a několik rozměrů. Další informace o Lochovických kejklích | www.kejkle.eu

Úspěšně skončil první běh kurzu Získej zaměstnání.

Celý rozsah kurzu, tj. celkem 24 vyučovacích hodin v rámci 8 setkání, absolvovalo 5 účastníků, kteří si také na závěr odnesli Osvědčení. Kurz je součástí projektu Pomůžeme vám uspět, podpořeného ze státního rozpočtu a rozpočtu EU.Kurz svým frekventantům sice nezajistí zaměstnání, ale měl by jim pomoci v tom, jak ho efektivněji hledat a následně si ho udržet.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

DMS DOBRAVULE 30
DMS DOBRAVULE 60
DMS DOBRAVULE 90

 Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
Farní charita Beroun obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Děkujeme!

Vše o DMS na www.darcovskasms.cz

zašlete DMS na číslo 87 777

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Farní charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz