PODPOŘTE NÁS

Tříkrálová sbírka 2017 na Berounsku

Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největší dobrovolnickou akcí u nás. V návaznosti na starou lidovou tradici chodí skupinky tří králů od domu k domu nebo koledují v ulicích. Od pondělí 2. do pondělí 9. ledna 2017 se vydaly koledovat pro sedmnáctý ročník sbírky.

Tříkrálovou sbírku v Berouně a okolních obcích zajišťuje Farní charita Beroun. Do dvaceti dvou sbírkových pokladniček se koledníkům letos podařilo vybrat 61 605 Kč. Výnos sbírky na Berounsku bude určen na školní pomůcky a aktivity pro děti ze sociálně slabých rodin – klienty Sociálně aktivizační služby Betlém a k rozvoji této služby. Část výnosu podpoří rozvoj dalších sociálních služeb Farní charity Beroun.

Berounské koledování zahájili skauti střediska Radost a Naděje, kteří během svých schůzek v tříkrálovém týdnu utvořili celkem 7 skupinek, které procházely okolím Husova náměstí. Vloni se díky zaměstnancům a přátelům naší organizace poprvé koledovalo v Počaplech, Závodí, Louníně, na Tmani a v Suchomastech a všechny skupinky letos v tradici pokračovaly. O koledovacím víkendu, kdy teploty přes den klesly k mínus 15°C se v Lochovicích jedna pěší skupinka vydala z azylového domu pro matky s dětmi a druhá na koních ze statku rodiny Mašků. Tato družina vyjíždí každoročně i s hudebními nástroji a přináší požehnání od Lochovic přes Netolice do Obory. Ke klasickým koledníkům také patří rodina Hofmeisterova v Koněprusích, kde spolu dalšími zorganizovali velkou akci se třemi skupinkami koledníků. Díky dobrovolnickému zapojení bývalých zaměstnanců charity se letos opět koledovalo na Zavadilce a také na Tetíně, kde byla k vidění patrně největší, třicetičlenná skupina. Náš letitý dobrovolník, pan Jambor v Berouně do své pokladničky vykoledoval jako obvykle nejvíc a je velkou oporou sbírky. Další naší stálicí jsou koledníčci z Katolické mateřské školy. Dobrovolné vstupné z Tříkrálového koncertu pěveckého sboru Comodo v kostele sv. Václava v Loděnicích tradičně putovalo do pokladničky sbírky. Tu letos zakončilo koledování dětí z nové Dětské skupiny Beránek v Domě Charity na Jarově. Průměrný věk králů této skupinky byl 3 roky a jejich zpěv potěšil obyvatele Domova se zvláštním režimem.

Letos svůj čas věnovalo podpoře sociálních služeb 160 koledníků a vedoucích skupinek. Velice děkujeme každému dárci, který přispěl a pomohl nám dosáhnout takové úžasné částky!

Jitka Papežová, koordinátorka Tříkrálové sbírky FCH Beroun

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

DMS DOBRAVULE 30
DMS DOBRAVULE 60
DMS DOBRAVULE 90

 Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
Farní charita Beroun obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Děkujeme!

Vše o DMS na www.darcovskasms.cz

zašlete DMS na číslo 87 777

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Farní charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz