Tříkrálová sbírka 2017 na Berounsku

Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největší dobrovolnickou akcí u nás. V návaznosti na starou lidovou tradici chodí skupinky tří králů od domu k domu nebo koledují v ulicích. Od pondělí 2. do pondělí 9. ledna 2017 se vydaly koledovat pro sedmnáctý ročník sbírky.

Tříkrálovou sbírku v Berouně a okolních obcích zajišťuje Farní charita Beroun. Do dvaceti dvou sbírkových pokladniček se koledníkům letos podařilo vybrat 61 605 Kč. Výnos sbírky na Berounsku bude určen na školní pomůcky a aktivity pro děti ze sociálně slabých rodin – klienty Sociálně aktivizační služby Betlém a k rozvoji této služby. Část výnosu podpoří rozvoj dalších sociálních služeb Farní charity Beroun.

Berounské koledování zahájili skauti střediska Radost a Naděje, kteří během svých schůzek v tříkrálovém týdnu utvořili celkem 7 skupinek, které procházely okolím Husova náměstí. Vloni se díky zaměstnancům a přátelům naší organizace poprvé koledovalo v Počaplech, Závodí, Louníně, na Tmani a v Suchomastech a všechny skupinky letos v tradici pokračovaly. O koledovacím víkendu, kdy teploty přes den klesly k mínus 15°C se v Lochovicích jedna pěší skupinka vydala z azylového domu pro matky s dětmi a druhá na koních ze statku rodiny Mašků. Tato družina vyjíždí každoročně i s hudebními nástroji a přináší požehnání od Lochovic přes Netolice do Obory. Ke klasickým koledníkům také patří rodina Hofmeisterova v Koněprusích, kde spolu dalšími zorganizovali velkou akci se třemi skupinkami koledníků. Díky dobrovolnickému zapojení bývalých zaměstnanců charity se letos opět koledovalo na Zavadilce a také na Tetíně, kde byla k vidění patrně největší, třicetičlenná skupina. Náš letitý dobrovolník, pan Jambor v Berouně do své pokladničky vykoledoval jako obvykle nejvíc a je velkou oporou sbírky. Další naší stálicí jsou koledníčci z Katolické mateřské školy. Dobrovolné vstupné z Tříkrálového koncertu pěveckého sboru Comodo v kostele sv. Václava v Loděnicích tradičně putovalo do pokladničky sbírky. Tu letos zakončilo koledování dětí z nové Dětské skupiny Beránek v Domě Charity na Jarově. Průměrný věk králů této skupinky byl 3 roky a jejich zpěv potěšil obyvatele Domova se zvláštním režimem.

Letos svůj čas věnovalo podpoře sociálních služeb 160 koledníků a vedoucích skupinek. Velice děkujeme každému dárci, který přispěl a pomohl nám dosáhnout takové úžasné částky!

Jitka Papežová, koordinátorka Tříkrálové sbírky FCH Beroun

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

 

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400, 603 333 660

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz