PODPOŘTE NÁS

Pro naše klienty ze Stacionáře sv. Anežky České - seniory s poruchou paměti jsme se rozhodli vybudovat petanqové hřiště, které se stane místem setkávání veřejnosti s našimi klienty. Založení hřiště plánujeme již od jara a teď se nám konečně podařilo zajistit materiál a s pomocí dobrovolníků z České spořitelny i ruce k dílu. Ženy pracovaly na zahradě stacionáře a muži pod vedením pana vedoucího Azylového domu sv. Jakuba vyměřili hřiště a cestu k němu.
A kopali a kopali a kopali ..

Děkujeme všem pěti dobrovolníkům za celý den práce, který jste nám 7. 10. 2013 věnovali!

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

DMS DOBRAVULE 30
DMS DOBRAVULE 60
DMS DOBRAVULE 90

 Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
Farní charita Beroun obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Děkujeme!

Vše o DMS na www.darcovskasms.cz

zašlete DMS na číslo 87 777

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Farní charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz