Ocenění dr. Jany Civínové

JUDr. Jana Civínová, zakladatelka novodobé historie Farní charity Beroun, obdržela 22. 10. 2015 Cenu města Berouna za dlouhodobé šíření myšlenky solidarity a pomoci potřebným. Cena převzala z rukou paní starostky města Ing. Šárky Endrlové a místostarosty Mgr. Ivana Kůse.

Laureátem Ceny se spolu s paní Civínovou stal Jiří Kahoun, za celoživotní dílo v oblasti literárního a výtvarného umění, kterým významně obohatil kulturní a společenský život ve městě.

Slavnostní předání Cen města Berouna bylo spojené s oslavou Dne vzniku samostatného československého státu, ke kterému pohovořil politik a filozof doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c. Večera se zúčastnila i poslankyně Parlamentu ČR, Ing. Věra Kovářová.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

DMS DOBRAVULE 30
DMS DOBRAVULE 60
DMS DOBRAVULE 90

 Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
Farní charita Beroun obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Děkujeme!

Vše o DMS na www.darcovskasms.cz

zašlete DMS na číslo 87 777

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Farní charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz