Cena Ď 2017 v Berouně

15. března 2017 se v obřadní síni radnice města Berouna konalo udílení cen "Ď" Města Berouna a Králova Dvora - setkání a poděkování mecenášům a dobrodincům. Farní charita Beroun moninovala na Cenu Ď 2017 pana Petra Huka s manželkou Markétou a dětmi Klárou (15), Jonášem (11) a Esterkou (8). Akce se konala pod záštitou starosty města Berouna, Mgr. Ivana Kůse.

Pan Petr Huk je s celou svou rodinou letitým dobrovolníkem Farní charity Beroun. Pravidelně navštěvují naše klienty Domova a Stacionáře s Alzheimerovou chorobou, kterým zpívají. Naši organizaci podporoval i hmotně a o jeho skromnosti a ochotě by mohli vyprávět desítky známých mimo naši organizaci.

V galerii si můžete prohlédnout rodinu pan Huka, které na akci doprovodil ředitel FCHB, Ing. petr Horák. Na snímcích jsou také všichni nominovaní spolu s vítězkou letošního městského kola, paní Dagmar Radilovou, ředitelkou Centra pro zdravotně postižené z Berouna. Všichni nominovaní postupují do krajského kola a celostátního finále Ceny Ď.

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

 

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400, 603 333 660

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz