Soutěž o nejlepší bábovku 2016

Oslava svátku sv. Josefa v Azylovém domě v Lochovicích

16. března 2016 proběhla v našem azylovém domě oslava svátku sv. Josefa, který je patronem tohoto domu. Celé dopoledne probíhalo v duchu horečných příprav, abychom připravili důstojné a příjemné prostředí pro oslavu.

Celého slavnostního odpoledne se účastnili pracovnice azylového domu, kolegové z ústředí Farní charity Beroun, seniorky ze stacionáře sv. Anežky při Farní charitě a v neposlední řadě též klienti azylového domu. Duchovní záštitu nám poskytli pan jáhen Josef Jonáš ze Zdic a otec Stefan Wojdyla, duchovní správce místní farnosti.

Program začal přivítáním hostů a promluvou pana jáhna o osobě sv. Josefa, jako vzoru pro muže v roli živitele a pečovatele o rodinu. Poté otec Wojdyla udělil všem přítomným požehnání a následovalo gratulování Josefům a Josífkům k jejich svátku s předáním dárečků.

Stalo se již milou tradicí, že je tato oslava současně spojena se soutěží o nejlepší bábovku. Letos proběhl již 6. ročník této soutěže a klání proběhlo dokonce ve třech kategoriích, a to v kategorii ženské, mužské a dětské. Bábovky připravovali klienti a klientky, pracovnice domu a jejich rodinní příslušníci a též seniorky z berounského stacionáře sv. Anežky České.

Celkem se nám sešlo patnáct soutěžních bábovek, které úžasně provoněly všechny prostory a lákaly svým tvarem a vůní k ochutnání. Hodnocení jednotlivých bábovek prováděla jednak odborná porota, složená z kolegů Petra Horáka a Pavla Konráda, ale také i všichni ostatní, jako laická porota. Začala tak kulinářská část oslavy, kdy každý mohl ochutnávat bábovky a přitom příjemně posedět u kávy či čaje.

Ze soutěžního klání vyšly vítězně bábovky: v ženské kategorii – Savoj, v mužské kategorii – rumová s karamelovou polevou, která se současně stala absolutní vítězkou soutěže a v dětské kategorii – medvíková.

Nakonec si ceny odnesli nejen výherci jednotlivých kategorií, ale úplně všichni, kteří pekli a přispěli tak k pěkné oslavě.

Závěrem si každý odnesl „výslužku“ a pomalu jsme se rozešli. Celá oslava se vydařila a doufáme, že si jí příštím rokem zase zopakujeme.

Patricie Bedrnová, vedoucí AD

Za krásné fotky z galerie děkujeme panu A.Vašků :-)

 

Podpořte nás
 

DMS DOBRAVULE 30
DMS DOBRAVULE 60
DMS DOBRAVULE 90

 Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
Farní charita Beroun obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Děkujeme!

Vše o DMS na www.darcovskasms.cz

zašlete DMS na číslo 87 777

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Farní charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz