Dobrovolnický program FCH Beroun Dávej a dostaneš!

Dobrovolník Farní charita Beroun

Zájem o dobrovolnickou pomoc v posledních letech narůstá.
Využíváme největší portál firemního dobrovolnictví v ČR zapojimse.cz a jsme sami oslovováni soukromými osobami a firmami, které nabízí své ruce.

V posledním roce jsme u nás přivítali dobrovolníky z firem jako jsou například SAP, Česká pojišťovna, RWE, Pilsner Urquell, Johnson & Johnson, Česká spořitelna.

 

Co vše u nás dobrovolník dělá?

Úžasné věci.
Dobrovolníci pomáhají s úklidovými pracemipři údržbě zahrady stacionáře a azylového domu, přípravě petangového hřiště, při prodeji výrobků klientů našich služeb při benefičních akcích. Každoročně využíváme pomoc studentů uměleckých škol při benefičním točení na hrnčířském kruhu na trzích v Berouně. V našich zařízeních zajišťujeme odbornou praxi studentů středních a vysokých škol.
Několikrát do roka přichází hudebně založení přátelé posedět a zamuzicírovat si s našimi seniory ve stacionáři. Do našeho hořovického benefičního obchodu chodí pravidelně dobrovolnicky pomáhat paní důchodového věku.

Desítky dobrovolníků nám pomáhají při koledování Tříkrálové sbírky a Národní potravinové sbírce.

Velmi si vážíme, že jsou mezi námi lidé, pro které dobrý skutek a nezištnost nejsou jenom prázdnými slovy. Pomohli jste naší organizaci naplňovat její poslání.

I malá pomoc má pro nás velký význam. Děkujeme.

  • Jak vést společnost k sociální odpovědnosti?

Jedině vlastní zkušeností lze dojít k poznání, že nezištná pomoc neznamená jen obětovat svůj čas, práci či i finanční prostředky pro druhé. Teprve skrze setkání s lidstvím ve všech podobách je nakonec dobrovolník mnohem více obdarován těmi, kterým „pomáhá“. Nejen získáním zkušeností a možností seberealizace, ale často je obohacen setkáním s lidmi, kteří i přes nepříznivý osud zůstávají silní a sami sebou.

Dobrovolnictví FCH Beroun „Dávej a dostaneš“ chce nyní oslovit další mladé lidi ve věku od 15 do 30 let: studenty Středních škol i středních odborných škol, Vyšších odborných škol a Vysokých škol, kteří svou službu budou vykonávat v Denním a Týdenním stacionáři sv. Anežky pro seniory.
Odpovídá tak jednak na poptávku dobrovolnické práce a jednak na potřebu setkávání - výměnu mezigeneračních zkušeností. Propojení generací, které bylo hlavním mottem loňského Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce, je možnou odpovědí na výchovu společnosti k angažovanosti a nezištné pomoci bližním.
V pomáhajících profesích se ukazuje jako potřebné především vychovávat mladší generaci v úctě k člověku, k tradičnímu pojetí společnosti a rodiny a také k občanské angažovanosti. V době celosvětové finanční krize se stále více sociálních služeb spoléhá na nezištnou pomoc těch, kdo chtějí přiložit ruku k dobrému dílu.

Dobrovolníci se zapojují do projektů Centra služeb pro seniory, kde pod dohledem školeného personálu pomáhají v péči o klienty a vykonávají činnosti nad rámec běžných aktivit. Jedná se např. o individuální vycházky s klienty, práce v zahrádce v rámci aktivizace apod., podílí se na organizování tréningových aktivit – např. trénování paměti, arteterapie.
Nejedná se o suplování práce sociálních asistentů a pracovníků v sociálních službách, ale o doplňující činnost, jejímž posláním je zájem o potřeby konkrétního člověka. Klademe důraz na mezigenerační setkávání, úctu ke každému člověku, v souladu s posláním Centra pro seniory FCH Beroun a celé organizace. Snažíme se napomáhat odstranění pocitu opuštěnosti, nedostatku sebevědomí, nedostatku porozumění a vzájemné lásky. Druhým rozměrem projektu je bohatství lidí seniorského věku především v oblasti zkušeností a životní moudrosti, kterou mohou naopak oni obohatit své pečující osoby.

Rádi byste se stali dobrovolníkem? Pokud jste skupina osob nebo organizace a nabízíte pomoc jednorázovou (jen jednou, anebo jednou dvakrát do roka) kontaktujte Jana Franka. Pokud máte zájem o pravidelnou pomoc, prosím kontaktujte paní Ivanu Vašků.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

DMS DOBRAVULE 30
DMS DOBRAVULE 60
DMS DOBRAVULE 90

 Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
Farní charita Beroun obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Děkujeme!

Vše o DMS na www.darcovskasms.cz

zašlete DMS na číslo 87 777

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Farní charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz