Dětská skupina

logo Beránek s Charitou Beroun

Najdete nás v Domě Charity na Jarově

Cajthamlova 169, Beroun – Zavadilka (křižovatka JAROV)

DS Beránek vláček

Provozní doba 7.00 – 16.30 hodin

Vedoucí dětské skupiny a vedoucí úseku veřejně prospěšných projektů:

Mgr. Ivana Vašků, tel.: 733 741 269, e-mail: ivanav@charita-beroun.cz

Dětská skupina dle zákona 247/2014 Sb. spočívá v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky. Je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Dětem chceme poskytovat milé a podnětné prostředí v malém kolektivu.

logo mpsv     logo dětské skupiny mpsv

Záměrem je smysluplná podpora pracujících rodičů, poskytnout jim prostor pro seberealizaci v zaměstnání, aniž by řešili hlídání svých předškolních dětí. Do skupiny rádi přijmeme každé dítě, jehož rodiče mohou prokázat, že pracují nebo práci aktivně hledají či se rekvalifikují. Za účelem prokázání jejich pracovní činnosti budeme potřebovat potvrzení.

ds beránek2I

Orientační cena hlídání je 250 Kč na celý den + strava, sleva na celý měsíc 10%.

Sazebník: nove 3 SAZEBNÍK ÚHRAD 1_9_22.pdf

Máte zájem dozvědět se více? Źádost o přijetí 2022 nová-min.pdf

Smlouva o poskytnutí péče: 0 SMLOUVA O PÉČI V DS BERÁNEK CHB1_7_2022 -2.pdf

Denní program Dětské skupiny Beránek: Denní program Beranek CHB 2021.pdf

7-2022 CO S SEBOU DO BERÁNKU.docx

Plán výchovy a péče Dětské skupiny Beránek:  9 2022 PLÁN VÝCHOVY A PÉČE DS CHB 2022.pdf

Provozní řád Dětské skupiny Beránek: 9 2022 PROVOZNÍ ŘÁD 2022.pdf

Potvrzení o zdravotním stavu dítěte: 9 2022 VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE PRO DS CHB 2022.pdf

Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce: 9 2022 POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ.pdf

Žádost o potvrzení v evidenci ČSSZ: Žádost o potvrzení v evidenci ČSSZ.docx