Tradice charity v Berouně sahá do středověku

Tradice charity v Berouně sahá do středověku

Víte, kam sahá tradice péče o potřebné v Berouně? Blíží se výročí 100 let od založení státu. I my v Charitě se ohlížíme za kořeny.

1. července 1404 byla králem Václavem IV. v polské Vratislavi vydána listina, ve které král potvrzuje rozhodnutí rady města Berouna založit špitál pro chudé „ku cti“ sv. Alžběty a Panny Marie. Šlo o královské město, proto takové rozhodnutí muselo být potvrzeno panovníkem. Správcem byl ustanoven berounský farář Jakub a jeho nástupci, zřizuje se podle ní také zvláštní místo kaplana za roční plat 12 kop grošů a pomocní správci, volení radními. Jedná se tak o první zmínku o vzniku předchůdce Farní charity v Berouně.

Podpořte nás
 

DMS DOBRAVULE 30
DMS DOBRAVULE 60
DMS DOBRAVULE 90

 Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
Farní charita Beroun obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Děkujeme!

Vše o DMS na www.darcovskasms.cz

zašlete DMS na číslo 87 777

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Farní charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz