PODPOŘTE NÁS

Tradice charity v Berouně sahá do středověku

Tradice charity v Berouně sahá do středověku

Víte, kam sahá tradice péče o potřebné v Berouně? Blíží se výročí 100 let od založení státu. I my v Charitě se ohlížíme za kořeny.

1. července 1404 byla králem Václavem IV. v polské Vratislavi vydána listina, ve které král potvrzuje rozhodnutí rady města Berouna založit špitál pro chudé „ku cti“ sv. Alžběty a Panny Marie. Šlo o královské město, proto takové rozhodnutí muselo být potvrzeno panovníkem. Správcem byl ustanoven berounský farář Jakub a jeho nástupci, zřizuje se podle ní také zvláštní místo kaplana za roční plat 12 kop grošů a pomocní správci, volení radními. Jedná se tak o první zmínku o vzniku předchůdce Farní charity v Berouně.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

DMS DOBRAVULE 30
DMS DOBRAVULE 60
DMS DOBRAVULE 90

 Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
Farní charita Beroun obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Děkujeme!

Vše o DMS na www.darcovskasms.cz

zašlete DMS na číslo 87 777

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Farní charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz