Výsledky Tříkrálové sbírky na Berounsku
19. ledna 2023 Rurika B

Výsledky Tříkrálové sbírky na Berounsku

Dnes proběhlo sčítání Tříkrálové sbírky, která probíhala od 1. do 15. ledna 2023 na Berounsku a Hořovicku. A padl rekord - vybralo se neuvěřitelných 309.000 Kč!!   

Poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří se do Tříkrálové sbírky zapojili, bez vás by to nešlo!
 
Dále děkujeme obcím, městům, firmám, pěveckému sboru Comodo, RNB Beroun, Okresnímu soudu, dětskému sboru Triangl, skautům ze střediska Radost a Naděje a mnoha dalším. A především vám všem, kdo jste do našich zapečetěných kasiček přispěli.
A nesmíme opomenout naši hlavní Tříkrálovou koordinátorku Ivu Vašků.  
 
Výtěžek sbírky bude použit na terénní pečovatelskou službu Charity Beroun, která se stará o seniory a nemocné v našem regionu.
 
Děkujeme!!