Sociální automobil pro Charitu
15. září 2022 Rurika B

Sociální automobil pro Charitu

V pondělí 5. září 2022 byl firmou KOMPAKT spol. s r. o. slavnostně předán naší Charitě automobil v rámci projektu "Sociální automobil".

Sociální automobil je naším nejprestižnějším projektem firmy KOMPAKT spol. s r. o., který je postaven na zcela jednoduché, ale podstatou velice závažné myšlence.

Za spoluúčasti firem a společností se snaží o vytvoření, zdokonalení a obnovení vozového parku v ústavech a zařízeních, která svou činnost zaměřila na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či jinak hendikepovaných lidí.

Děkujeme všem sponzorům, kteří tento projekt podpořili! Velmi si toho vážíme!

A věříme, že nám vůz bude skvěle sloužit.