Give & Gain Day
14. června 2022 Rurika B

Give & Gain Day

V pátek 10. června se uskutečnil 12. ročník Give & Gain Day.

K nám do Charty Beroun zavítaly dvě milé dobrovolnice z firmy Johnson & Johnson, které nám vyplely levandulové pole za Domem Charity na Jarově. Měly tak možnost se připojit ke stovkám firemních dobrovolníků, kteří v jeden den pomáhají desítkám veřejně prospěšných organizací, které pomoc opravdu potřebují. Děkujeme!
 

Den firemního dobrovolnictví Give & Gain Day je tradiční iniciativa, které se každoročně účastní stovky dobrovolníků v celé ČR. Cílem akce je zapojit firemní dobrovolníky do manuální i odborné pomoci potřebným a komunitám, ve kterých žijí. Potkat se se svými kolegy a strávit s nimi společný čas. Pomoci v různých organizacích rozmanitých zaměření ve všech krajích ČR. Zaměstnavatelé je podpoří tím, že umožní svým zaměstnancům pomáhat během pracovní doby.

 

Hlavní myšlenkou této iniciativy je poháhat tam, kde vás opravdu potřebují. V současné situaci se aktivity dobrovolníků a firem soustředí především na pomoc ukrajinským rodinám. Ovšem je potřeba pomoc dobrovolníků směřovat i do ostatních veřejně prospěšných organizací a nezapomínat, že řada z nich se už dva roky potýká s naprostým nedostatkem dobrovolníků a velmi jejich práci potřebuje.