Kontakty

Terénní program pro osoby bez přístřeší

Tel.: 733 741 670
Na Máchovně 1610, Beroun, 266 01
Vedoucí služby: Mgr. Soňa Křikavová - vedoucí oblasti služeb pro lidi bez přístřeší
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí
Fakultativní služby:
  • Potravinová pomoc
  • Materiální pomoc

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Soňa Křikavová - vedoucí oblasti služeb pro lidi bez přístřeší
Bc. Žaneta Petáková - sociální pracovnice