Kontakty

Stacionář sv. Anežky České pro seniory - denní

Tel.: 313 030 430, 606 639 627
Cajthamlova 169, Beroun, 266 01
Vedoucí služby: Lenka Kutinová, DiS. - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Bc. Kamila Paduová - pracovník sociálních služeb
Lenka Kutinová, DiS. - vedoucí služby