Kontakty

Sociální rehabilitace

Tel.: 734 871 353
Cajthamlova 169, Beroun, 266 01
Vedoucí služby: Mgr. Soňa Křikavová - vedoucí oblasti služeb pro lidi bez domova, Anna Vávrová - vedoucí
Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Soňa Křikavová - vedoucí oblasti služeb pro lidi bez domova
Anna Vávrová - vedoucí