Kontakty

Sociálně aktivizační služba pro seniry a osoby se ZP

Tel.: 313 030 430, 606 639 627
Seydlovo nám.24/5, Beroun, 266 01
Vedoucí služby: Lenka Kutinová, DiS. - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: práce na orientaci v prostoru a času, podpora a rozvoj komunikace, podpora sebeobsluhy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, působení na zlepšení fyzické a psychické kondice, podpora posílení kladných vztahů s okolím a rodinou
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Lenka Kutinová, DiS. - vedoucí služby