Kontakty

Domov sv. Anežky České

Tel.: 313 030 430, 606 639 627
Cajthamlova 169, Beroun, 266 01
Vedoucí služby: Lenka Kutinová, DiS. - vedoucí Domova sv. Anežky České
Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE
"Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky také na duši, když je dělá na tváři" Michel de Montaigne

Organizace

Seznam lidí

Bc. Kamila Paduová - pracovník sociálních služeb
Lenka Kutinová, DiS. - vedoucí Domova sv. Anežky České