Kontakty

Denní centrum pro osoby bez přístřeší

Tel.: 724 023 832
U Cukrovaru 1996, 266 01 Beroun, , Plzeňská 1641, Hořovice, 268 01
Vedoucí služby: Mgr. Soňa Křikavová - vedoucí oblasti služeb pro lidi bez domova
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

 

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Soňa Křikavová - vedoucí oblasti služeb pro lidi bez domova
Mgr. Magdaléna Mruškovičová - sociální pracovnice