Denní centrum pro osoby bez přístřeší

Tento projekt byl zahájen v září roku 2006 a navazuje na činnost Azylového domu sv. Jakuba.
Služby nízkoprahového denního centra jsou určeny pro plnoleté muže a ženy v akutní sociální tísni nebo bez přístřeší. Cílem je pomoc při řešení krizové situace, zmírnění sociálního propadu lidí žijících na okraji společnosti a posílení jejich motivace k návratu do běžného života. Okamžitá kapacita centra je 20 osob.

Poslání služby

Posláním služby denního centra pro osoby bez přístřeší Farní charity Beroun je poskytovat lidem bez přístřeší zázemí v bezpečném prostředí, pomáhat jim uspokojovat základní životní potřeby (teplo, hygiena, příp. strava) a nabízet pomoc a podporu v tíživé životní a sociální situaci se vší slušností, respektem a úctou ke každému jedinci a jeho rodině. V rámci prevence pak předcházet sociálnímu vyloučení a minimalizovat rizika, vyplývající z rizikového chování, jak pro jedince, tak i pro společnost.

Cílová skupina

Zjevně plnoletý člověk, který je osobou bez přístřeší, nebo osobou v krizi. Za osobu bez přístřeší považujeme osobu, která je ohrožena ztrátou bydlení, bydlí v provizorních podmínkách nebo bydlení již nemá.

Poskytujeme:

 • zajištění podmínek pro osobní hygienu vč. praní osobního prádla a sociálního šatníku
 • pomoc při zajištění stravy
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Zásady poskytování sociální služby

 • Porozumění, úcta a ohleduplnost vůči uživatelům služby.
 • Rovný a nestranný přístup ke každému uživateli služby.
 • Respektování volby uživatele služby ve všech otázkách jeho života.
 • Respektování potřeb a individuality každého člověka (individuální přístup).
 • Podpora samostatnosti uživatelů.
 • Respektování soukromí.
 • Respektování osobnosti.
 • Spolupráce, zapojení uživatelů do plánování služby a aktivit.   
 • Týmová spolupráce pracovníků a dodržování profesionálních postupů pracovníky organizace.

Provozní doba:

Denní centrum je otevřeno denně od 8.00 do 15.30 hod. 

V úterý a ve čtvrtek probíhají Kluby vždy od 15.30 do 17.30 hod.

Aktivizační program probíhá v pracovní dny od 8.30 do 12.30 hod.
Pravidelně vždy 1. středu v měsíci je centrum uzavřeno, probíhá zde sanitární den.

Kompletní Veřejný závazek Denního centra pro osoby bez přístřeší je ke stažení zde.


Financování služby

Služba je financována z prostředků Středočeského kraje. Na jejím poskytování se také finančně podílí města Beroun.

OPZ

 

Kontakt  Ceník  Fotogalerie zařízení Farní charity Beroun

Výroční zpráva Farní charity Beroun 2016

Výroční zpráva Farní charity Beroun 2016

Kolika klientům Farní charita Beroun pomohla v roce 2016? Kolika lidem jsme dali práci, ale i kolik všechno kolem stálo? Významné události, novinky loňska, spousta fotografií a jiné nezbytnosti ..čtěte ve výroční zprávě FCHB za rok 2016 zde

V Berouně se replyšuje

V Berouně se replyšuje

Zaznamenali jste reklamu s VVrkou a LEOPRDem? V reklamě na perlivý nápoj už není pes fofolák, ale sympatické duo zvláštních plyšáků. A věděli jste kde se replyšuje a že Replyšovna z reklamy je vlastně Šicí dílna Farní charity Beroun? Nyní práci šikovných, dlouhodobě nezaměstnaných žen z dílny, ocení 5 tisíc majitelů zreplyšovaných zvířátek. 

Vydařené trhy. Děkujeme za podporu!

Vydařené trhy. Děkujeme za podporu!

Beroun se o víkendu opět zaplnil návštěvníky z širokého okolí a my jsme na oba dny Hrnčířských trhů tradičně připravili benefiční točení na kruhu. Do pokladničky jste našemu hrnčíři Jakubovi vložili 3 817 Kč. Dalších úžasných 26 587 Kč získala Šicí dílna prodejem chňapek, taštiček, ubrusů a nejrůznějších zvířátek. Také děkujeme panu Mrázovi, který nám poskytl dar ve výši 1 500 Kč a především panu Izbickému za možnost prezentace Farní charity Beroun.

Proč a jak slavíme Velikonoce?

Proč a jak slavíme Velikonoce?

Jak se svou rodinou slaví Velikonoce zaměstnanec Farní charity Beroun a s čím je toto období spjaté, podle katolické tradice? S Pavlem Konrádem, pracovníkem sociální rehabilitace, která dává šanci lidem, kteří jsou dlouhodobě bez práce a domova, jsme si povídali v Domě Charity na Zavadilce.

Přednáška o bezdomovectví

Přednáška o bezdomovectví

V pondělí 27. 3. zavítal tým Terénního programu pro osoby bez přístřeší k páťákům 3.ZŠ Beroun na Wagnerově náměstí. Příběhy z práce sociálních pracovníků a celé téma byly pro děti zajímavé a přinesly spoustu otázek do diskuze. Po přednášce jsem přijali pozvání na další, tentokrát pro sedmé třídy. Děkujeme za pozvání!

Přednáška o bezdomovectví na Kladně

Přednáška o bezdomovectví na Kladně

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná zdravotnická škola Kladno (Havířská 1141) oslovila tým našeho Terénního programu s žádostí o přednášku na téma bezdomovectví. Povídání o životě na ulici a příklady z praxe sociálních pracovníků studenty zaujaly a jejich otázky a zájem o téma byly i pro nás velmi přínosné. Děkujeme za pozvání!

Spouštíme Teplou židli

Spouštíme Teplou židli

Kvůli dlouhodobému poklesu teplot otevíráne prostory Denního centra pro osoby bez přístřeší zdarma i na noc. Ke spuštění programu tzv. Teplá židle dojde dnes, ve čtvrtek 5.1. a podle plánu potrvá do neděle kdy má dojít k oteplení. Otevřeno bude od 18 hodin do 06 ráno druhý den. 

Více než šest tun potravin pro potřebné

Více než šest tun potravin pro potřebné

Charity v pražské arcidiecézi se podílely na organizaci 3. ročníku Národní potravinové sbírky konané v sobotu 12 listopadu. Probíhala po celé zemi, zapojilo se do ní 600 obchodů, tisíce dobrovolníků a dárců. Farní charita Kolín, Arcidiecézní charita Praha, Farní charita Vlašim, Farní charita Lysá nad Labem, Farní charita Příbram a Farní charita Beroun získaly v průběhu sbírky celkem 6 323 kilogramů potravin.

Stavba kapličky v plném proudu

Stavba kapličky v plném proudu

Farní charita Beroun zvítězila v počinu Era pomáhá regionům s projektem: Venkovní kaple – intimní místo tichosti a klidu. Venkovní "kaplička" na zahradě Domova pro seniory s Alzheimerovou chorobou bude sloužit k odpočinku a k pomoci udržovat duchovní život seniorů, na který byli zvyklí. Prostory budou také sloužit k důstojnému rozloučení v případě úmrtí klientů.

Nová Hyundai i20 pro pečovatelky

Nová Hyundai i20 pro pečovatelky

Od tohoto týdne jezdí šest pečovatelek z berounské Farní charity novými vozy Hyundai i20 z autosalónu Exclusive Cars v Žebráku. Bílé vozy s logem charity budou zajíždět k seniorům nebo osobám se zdravotním postižením po celém Berounsku. Farní charita Beroun nabízí pečovatelskou službu již od roku 2004 a dnes se stará o více než sto padesát uživatelů, kteří využívají dovoz obědů a zajištění individuální péče a pomoci.

 

 

Podpořte nás
 

Kontakt - Ústředí organizace

Farní charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz

 
 

FACEBOOK

http://www.facebook.com/CharitaBeroun