Denní centrum pro osoby bez přístřeší

Tento projekt byl zahájen v září roku 2006 a navazuje na činnost Azylového domu sv. Jakuba.
Služby nízkoprahového denního centra jsou určeny pro plnoleté muže a ženy v akutní sociální tísni nebo bez přístřeší. Cílem je pomoc při řešení krizové situace, zmírnění sociálního propadu lidí žijících na okraji společnosti a posílení jejich motivace k návratu do běžného života. Okamžitá kapacita centra je 20 osob.

Poslání služby

Posláním služby denního centra pro osoby bez přístřeší Farní charity Beroun je poskytovat lidem bez přístřeší zázemí v bezpečném prostředí, pomáhat jim uspokojovat základní životní potřeby (teplo, hygiena, příp. strava) a nabízet pomoc a podporu v tíživé životní a sociální situaci se vší slušností, respektem a úctou ke každému jedinci a jeho rodině. V rámci prevence pak předcházet sociálnímu vyloučení a minimalizovat rizika, vyplývající z rizikového chování, jak pro jedince, tak i pro společnost.

Cílová skupina

Zjevně plnoletý člověk, který je osobou bez přístřeší, nebo osobou v krizi. Za osobu bez přístřeší považujeme osobu, která je ohrožena ztrátou bydlení, bydlí v provizorních podmínkách nebo bydlení již nemá.

Poskytujeme:

 • zajištění podmínek pro osobní hygienu vč. praní osobního prádla a sociálního šatníku
 • pomoc při zajištění stravy
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Zásady poskytování sociální služby

 • Porozumění, úcta a ohleduplnost vůči uživatelům služby.
 • Rovný a nestranný přístup ke každému uživateli služby.
 • Respektování volby uživatele služby ve všech otázkách jeho života.
 • Respektování potřeb a individuality každého člověka (individuální přístup).
 • Podpora samostatnosti uživatelů.
 • Respektování soukromí.
 • Respektování osobnosti.
 • Spolupráce, zapojení uživatelů do plánování služby a aktivit.   
 • Týmová spolupráce pracovníků a dodržování profesionálních postupů pracovníky organizace.

Provozní doba:

Denní centrum je otevřeno denně od 8.00 do 15.30 hod. V době letních prázniny je DC uzavřeno o víknedech.

V úterý a ve čtvrtek probíhají Kluby vždy od 15.30 do 17.30 hod. UPOZORNĚNÍ! Od 1.3. je činnost Klubu pozastavena.

Pravidelně vždy 1. středu v měsíci je centrum uzavřeno, probíhá zde sanitární den.

Kompletní Veřejný závazek Denního centra pro osoby bez přístřeší je ke stažení zde.

DC vstupkuchyň DCdenní místnostkancelář pro individuální prácisociální zázemí

Financování služby

Služba je financována z prostředků Středočeského kraje. Na jejím poskytování se také finančně podílí města Beroun.

OPZ

 

Kontakt  Ceník  

Spouštíme projekt TEPLÁ ŽIDLE!

Z důvodů dlouhodobých nepříznivých klimatických podmínek a po dohodě s Městským úřadem Beroun spouštíme projekt  TEPLÁ ŽIDLE. Otvíráme v pátek 23.2.2018 v 18,00. Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší, kteří mohou v teplých prostorách Denního centra (Bezručova 928, Beroun) přečkat noc až do ranních hodin (do 6,00). Cílem projektu je ochránit tyto osoby před umrznutím.   

Kde potkáte tříkrálové koledníky?

Kde potkáte tříkrálové koledníky?

Od 1. do 14. ledna 2018 můžete v Berouně a okolí potkat skupinky králů v kostýmech i bez, děti i dospělé. V našem regionu začne sbírka v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Počaplech, po novoroční mši v neděli 1. ledna. V článku se dozvíte další místa kde se bude koledovat. Na viděnou!

Sháníme kolegyni

Sháníme kolegyni

Rádi bychom přijali nové zaměstnance. Znáte někoho s chutí a energií, kdo by rád pracoval v sociálních službách a staral se o rodiny, které mají obtíže s penězi, s prací, ve vztahu? Rozklikněte prosím nadpis článku a čtěte dál.

Poděkování za zorganizování sbírky

Poděkování za zorganizování sbírky

Děkujeme kolektivu berounské Jazykové školy Hany Vavrečkové za sbírku ošacení pro naše klienty. Materiální pomoc je v terénu moc potřebná, děkujeme za podporu!

Vánoční dekorace Šicí dílny k prodeji

Vánoční dekorace Šicí dílny k prodeji

Naše šikovné paní ze Šicí dílny mají našité panenky - andělíčky s vánočním kořením v bříšku, ozdoby na stromeček, taštičky a spoustu chňapek s vánoční tématikou. Nakoupit můžete přímo v dílně anebo na vánočních trzích, kterých se účastníme:

Berounská Noc venku se Sašou Uhlovou

Ve čtvrtek 23.11. nasměrují návštěvníci sálu Gymnázia J.Barranda počtvrté pozornost k lidem na okraji společnosti. Prodiskutovat sociální témata přijede Saša Uhlová, novinářka, o jejíž reportážích z prostředí nejhůře placených zaměstnání, se mluví jako o české žurnalistické události roku. V průběhu večera vystoupí také divadelní soubor DivaDno, ve kterém účinkují lidé bez domova.

Potravinová sbírka

Potravinová sbírka

V sobotu 11. 11. se konal 5. ročník Národní potravinové sbírky. V Berouně v Penny Marketu jsme žádali o dar potravin a drogistického zboží již počtvrté a nově jsme se zapojili v prodejnách Billa v Berouně a v Hořovicích. Celkem jste nám darovali úžasných 1663 kg pomoci, kterou distribuujeme lidem v nouzi.

 

Výroční zpráva Farní charity Beroun 2016

Výroční zpráva Farní charity Beroun 2016

Kolika klientům Farní charita Beroun pomohla v roce 2016? Kolika lidem jsme dali práci, ale i kolik všechno kolem stálo? Významné události, novinky loňska, spousta fotografií a jiné nezbytnosti ..čtěte ve výroční zprávě FCHB za rok 2016 zde

V Berouně se replyšuje

V Berouně se replyšuje

Zaznamenali jste reklamu s VVrkou a LEOPRDem? V reklamě na perlivý nápoj už není pes fofolák, ale sympatické duo zvláštních plyšáků. A věděli jste kde se replyšuje a že Replyšovna z reklamy je vlastně Šicí dílna Farní charity Beroun? Nyní práci šikovných, dlouhodobě nezaměstnaných žen z dílny, ocení 5 tisíc majitelů zreplyšovaných zvířátek. 

Vydařené trhy. Děkujeme za podporu!

Vydařené trhy. Děkujeme za podporu!

Beroun se o víkendu opět zaplnil návštěvníky z širokého okolí a my jsme na oba dny Hrnčířských trhů tradičně připravili benefiční točení na kruhu. Do pokladničky jste našemu hrnčíři Jakubovi vložili 3 817 Kč. Dalších úžasných 26 587 Kč získala Šicí dílna prodejem chňapek, taštiček, ubrusů a nejrůznějších zvířátek. Také děkujeme panu Mrázovi, který nám poskytl dar ve výši 1 500 Kč a především panu Izbickému za možnost prezentace Farní charity Beroun.

Podpořte nás
 

DMS DOBRAVULE 30
DMS DOBRAVULE 60
DMS DOBRAVULE 90

 Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
Farní charita Beroun obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Děkujeme!

Vše o DMS na www.darcovskasms.cz

zašlete DMS na číslo 87 777

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Farní charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz