Denní centrum pro osoby bez přístřeší

Tento projekt byl zahájen v září roku 2006 a navazuje na činnost Azylového domu sv. Jakuba.
Služby nízkoprahového denního centra jsou určeny pro plnoleté muže a ženy v akutní sociální tísni nebo bez přístřeší. Cílem je pomoc při řešení krizové situace, zmírnění sociálního propadu lidí žijících na okraji společnosti a posílení jejich motivace k návratu do běžného života. Okamžitá kapacita centra je 20 osob.

Poslání služby

Posláním služby denního centra pro osoby bez přístřeší Farní charity Beroun je poskytovat lidem bez přístřeší zázemí v bezpečném prostředí, pomáhat jim uspokojovat základní životní potřeby (teplo, hygiena, příp. strava) a nabízet pomoc a podporu v tíživé životní a sociální situaci se vší slušností, respektem a úctou ke každému jedinci a jeho rodině. V rámci prevence pak předcházet sociálnímu vyloučení a minimalizovat rizika, vyplývající z rizikového chování, jak pro jedince, tak i pro společnost.

Cílová skupina

Zjevně plnoletý člověk, který je osobou bez přístřeší, nebo osobou v krizi. Za osobu bez přístřeší považujeme osobu, která je ohrožena ztrátou bydlení, bydlí v provizorních podmínkách nebo bydlení již nemá.

Poskytujeme:

 • zajištění podmínek pro osobní hygienu vč. praní osobního prádla a sociálního šatníku
 • pomoc při zajištění stravy
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Zásady poskytování sociální služby

 • Porozumění, úcta a ohleduplnost vůči uživatelům služby.
 • Rovný a nestranný přístup ke každému uživateli služby.
 • Respektování volby uživatele služby ve všech otázkách jeho života.
 • Respektování potřeb a individuality každého člověka (individuální přístup).
 • Podpora samostatnosti uživatelů.
 • Respektování soukromí.
 • Respektování osobnosti.
 • Spolupráce, zapojení uživatelů do plánování služby a aktivit.   
 • Týmová spolupráce pracovníků a dodržování profesionálních postupů pracovníky organizace.

Provozní doba:

Denní centrum je otevřeno denně od 8.00 do 15.30 hod. 

V úterý a ve čtvrtek probíhají Kluby vždy od 15.30 do 17.30 hod.

Aktivizační program probíhá v pracovní dny od 8.30 do 12.30 hod.
Pravidelně vždy 1. středu v měsíci je centrum uzavřeno, probíhá zde sanitární den.

Kompletní Veřejný závazek Denního centra pro osoby bez přístřeší je ke stažení zde.


Financování služby

Služba je financována z prostředků Středočeského kraje. Na jejím poskytování se také finančně podílí města Beroun.

OPZ

 

Kontakt  Ceník  Fotogalerie zařízení Farní charity Beroun

Potravinová sbírka

Potravinová sbírka

V sobotu 11. 11. se konal 5. ročník Národní potravinové sbírky. V Berouně v Penny Marketu jsme žádali o dar potravin a drogistického zboží již počtvrté a nově jsme se zapojili v prodejnách Billa v Berouně a v Hořovicích. Celkem jste nám darovali úžasných 1663 kg pomoci, kterou distribuujeme lidem v nouzi.

 

Výroční zpráva Farní charity Beroun 2016

Výroční zpráva Farní charity Beroun 2016

Kolika klientům Farní charita Beroun pomohla v roce 2016? Kolika lidem jsme dali práci, ale i kolik všechno kolem stálo? Významné události, novinky loňska, spousta fotografií a jiné nezbytnosti ..čtěte ve výroční zprávě FCHB za rok 2016 zde

V Berouně se replyšuje

V Berouně se replyšuje

Zaznamenali jste reklamu s VVrkou a LEOPRDem? V reklamě na perlivý nápoj už není pes fofolák, ale sympatické duo zvláštních plyšáků. A věděli jste kde se replyšuje a že Replyšovna z reklamy je vlastně Šicí dílna Farní charity Beroun? Nyní práci šikovných, dlouhodobě nezaměstnaných žen z dílny, ocení 5 tisíc majitelů zreplyšovaných zvířátek. 

Vydařené trhy. Děkujeme za podporu!

Vydařené trhy. Děkujeme za podporu!

Beroun se o víkendu opět zaplnil návštěvníky z širokého okolí a my jsme na oba dny Hrnčířských trhů tradičně připravili benefiční točení na kruhu. Do pokladničky jste našemu hrnčíři Jakubovi vložili 3 817 Kč. Dalších úžasných 26 587 Kč získala Šicí dílna prodejem chňapek, taštiček, ubrusů a nejrůznějších zvířátek. Také děkujeme panu Mrázovi, který nám poskytl dar ve výši 1 500 Kč a především panu Izbickému za možnost prezentace Farní charity Beroun.

Proč a jak slavíme Velikonoce?

Proč a jak slavíme Velikonoce?

Jak se svou rodinou slaví Velikonoce zaměstnanec Farní charity Beroun a s čím je toto období spjaté, podle katolické tradice? S Pavlem Konrádem, pracovníkem sociální rehabilitace, která dává šanci lidem, kteří jsou dlouhodobě bez práce a domova, jsme si povídali v Domě Charity na Zavadilce.

Přednáška o bezdomovectví

Přednáška o bezdomovectví

V pondělí 27. 3. zavítal tým Terénního programu pro osoby bez přístřeší k páťákům 3.ZŠ Beroun na Wagnerově náměstí. Příběhy z práce sociálních pracovníků a celé téma byly pro děti zajímavé a přinesly spoustu otázek do diskuze. Po přednášce jsem přijali pozvání na další, tentokrát pro sedmé třídy. Děkujeme za pozvání!

Přednáška o bezdomovectví na Kladně

Přednáška o bezdomovectví na Kladně

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná zdravotnická škola Kladno (Havířská 1141) oslovila tým našeho Terénního programu s žádostí o přednášku na téma bezdomovectví. Povídání o životě na ulici a příklady z praxe sociálních pracovníků studenty zaujaly a jejich otázky a zájem o téma byly i pro nás velmi přínosné. Děkujeme za pozvání!

Spouštíme Teplou židli

Spouštíme Teplou židli

Kvůli dlouhodobému poklesu teplot otevíráne prostory Denního centra pro osoby bez přístřeší zdarma i na noc. Ke spuštění programu tzv. Teplá židle dojde dnes, ve čtvrtek 5.1. a podle plánu potrvá do neděle kdy má dojít k oteplení. Otevřeno bude od 18 hodin do 06 ráno druhý den. 

Více než šest tun potravin pro potřebné

Více než šest tun potravin pro potřebné

Charity v pražské arcidiecézi se podílely na organizaci 3. ročníku Národní potravinové sbírky konané v sobotu 12 listopadu. Probíhala po celé zemi, zapojilo se do ní 600 obchodů, tisíce dobrovolníků a dárců. Farní charita Kolín, Arcidiecézní charita Praha, Farní charita Vlašim, Farní charita Lysá nad Labem, Farní charita Příbram a Farní charita Beroun získaly v průběhu sbírky celkem 6 323 kilogramů potravin.

Stavba kapličky v plném proudu

Stavba kapličky v plném proudu

Farní charita Beroun zvítězila v počinu Era pomáhá regionům s projektem: Venkovní kaple – intimní místo tichosti a klidu. Venkovní "kaplička" na zahradě Domova pro seniory s Alzheimerovou chorobou bude sloužit k odpočinku a k pomoci udržovat duchovní život seniorů, na který byli zvyklí. Prostory budou také sloužit k důstojnému rozloučení v případě úmrtí klientů.

Podpořte nás
 

Kontakt - Ústředí organizace

Farní charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz

 
 

FACEBOOK

http://www.facebook.com/CharitaBeroun