Ocenění dr. Jany Civínové

JUDr. Jana Civínová, zakladatelka novodobé historie Farní charity Beroun, obdržela 22. 10. 2015 Cenu města Berouna za dlouhodobé šíření myšlenky solidarity a pomoci potřebným. Cena převzala z rukou paní starostky města Ing. Šárky Endrlové a místostarosty Mgr. Ivana Kůse.

Laureátem Ceny se spolu s paní Civínovou stal Jiří Kahoun, za celoživotní dílo v oblasti literárního a výtvarného umění, kterým významně obohatil kulturní a společenský život ve městě.

Slavnostní předání Cen města Berouna bylo spojené s oslavou Dne vzniku samostatného československého státu, ke kterému pohovořil politik a filozof doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c. Večera se zúčastnila i poslankyně Parlamentu ČR, Ing. Věra Kovářová.

Podpořte nás
 

Kontakt - Ústředí organizace

Farní charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz

 
 

FACEBOOK

http://www.facebook.com/CharitaBeroun