Dobrovolnický program FCH Beroun Dávej a dostaneš!

Dobrovolník Farní charita Beroun

Zájem o dobrovolnickou pomoc v posledních letech narůstá.
Využíváme největší portál firemního dobrovolnictví v ČR zapojimse.cz a jsme sami oslovováni soukromými osobami a firmami, které nabízí své ruce.

V posledním roce jsme u nás přivítali dobrovolníky z firem jako jsou například SAP, Česká pojišťovna, RWE, Pilsner Urquell, Johnson & Johnson, Česká spořitelna.

 

Co vše u nás dobrovolník dělá?

Úžasné věci.
Dobrovolníci pomáhají s úklidovými pracemipři údržbě zahrady stacionáře a azylového domu, přípravě petangového hřiště, při prodeji výrobků klientů našich služeb při benefičních akcích. Každoročně využíváme pomoc studentů uměleckých škol při benefičním točení na hrnčířském kruhu na trzích v Berouně. V našich zařízeních zajišťujeme odbornou praxi studentů středních a vysokých škol.
Několikrát do roka přichází hudebně založení přátelé posedět a zamuzicírovat si s našimi seniory ve stacionáři. Do našeho hořovického benefičního obchodu chodí pravidelně dobrovolnicky pomáhat paní důchodového věku.

Desítky dobrovolníků nám pomáhají při koledování Tříkrálové sbírky a Národní potravinové sbírce.

Velmi si vážíme, že jsou mezi námi lidé, pro které dobrý skutek a nezištnost nejsou jenom prázdnými slovy. Pomohli jste naší organizaci naplňovat její poslání.

I malá pomoc má pro nás velký význam. Děkujeme.

  • Jak vést společnost k sociální odpovědnosti?

Jedině vlastní zkušeností lze dojít k poznání, že nezištná pomoc neznamená jen obětovat svůj čas, práci či i finanční prostředky pro druhé. Teprve skrze setkání s lidstvím ve všech podobách je nakonec dobrovolník mnohem více obdarován těmi, kterým „pomáhá“. Nejen získáním zkušeností a možností seberealizace, ale často je obohacen setkáním s lidmi, kteří i přes nepříznivý osud zůstávají silní a sami sebou.

Dobrovolnictví FCH Beroun „Dávej a dostaneš“ chce nyní oslovit další mladé lidi ve věku od 15 do 30 let: studenty Středních škol i středních odborných škol, Vyšších odborných škol a Vysokých škol, kteří svou službu budou vykonávat v Denním a Týdenním stacionáři sv. Anežky pro seniory.
Odpovídá tak jednak na poptávku dobrovolnické práce a jednak na potřebu setkávání - výměnu mezigeneračních zkušeností. Propojení generací, které bylo hlavním mottem loňského Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce, je možnou odpovědí na výchovu společnosti k angažovanosti a nezištné pomoci bližním.
V pomáhajících profesích se ukazuje jako potřebné především vychovávat mladší generaci v úctě k člověku, k tradičnímu pojetí společnosti a rodiny a také k občanské angažovanosti. V době celosvětové finanční krize se stále více sociálních služeb spoléhá na nezištnou pomoc těch, kdo chtějí přiložit ruku k dobrému dílu.

Dobrovolníci se zapojují do projektů Centra služeb pro seniory, kde pod dohledem školeného personálu pomáhají v péči o klienty a vykonávají činnosti nad rámec běžných aktivit. Jedná se např. o individuální vycházky s klienty, práce v zahrádce v rámci aktivizace apod., podílí se na organizování tréningových aktivit – např. trénování paměti, arteterapie.
Nejedná se o suplování práce sociálních asistentů a pracovníků v sociálních službách, ale o doplňující činnost, jejímž posláním je zájem o potřeby konkrétního člověka. Klademe důraz na mezigenerační setkávání, úctu ke každému člověku, v souladu s posláním Centra pro seniory FCH Beroun a celé organizace. Snažíme se napomáhat odstranění pocitu opuštěnosti, nedostatku sebevědomí, nedostatku porozumění a vzájemné lásky. Druhým rozměrem projektu je bohatství lidí seniorského věku především v oblasti zkušeností a životní moudrosti, kterou mohou naopak oni obohatit své pečující osoby.

Rádi byste se stali dobrovolníkem? Pokud jste skupina osob nebo organizace a nabízíte pomoc jednorázovou (jen jednou, anebo jednou dvakrát do roka) kontaktujte Jitku Papežovou. Pokud máte zájem o pravidelnou pomoc, prosím kontaktujte paní Ivanu Vašků.

Podpořte nás
 

Kontakt - Ústředí organizace

Farní charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz

 
 

FACEBOOK

http://www.facebook.com/CharitaBeroun